Call for papers till g16 – tema “Gränser, mobilitet och mobilisering”

2016-01-20 11:23

Nu finns Call for papers för g16. Konferensen hålls i Linköping 23-25 november och har tema "Gränser, mobilitet och mobilisering". Skicka in ditt abstract senast 18 mars 2016.

G-konferenserna arrangeras vartannat år vid olika universitet i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforkning. I år är det Linköpings universitet som arrangerar och temat för g16 är Gränser, mobilitet och mobilisering.

Konferensen samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Den ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister.

Syftet med konferenserna är att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.

Call for papers

Konferensens innehåll består av deltagarnas bidrag och nu öppnar vi upp för era förslag på presentationer. Det kan vara enskilda paperpresentationer, likväl som hela paneler, öppna debatter och rundabordssamtal, samt andra alternativa former för presentationer. Deltagare från hela världen är välkomna att presentera. Konferensspråk är svenska och engelska. Det är också möjligt att föreslå sessioner på andra språk.

Genusforskning växer fram i samverkan med sin kontext. g16 relaterar till aktuella samhällsutmaningar, lokalt och globalt, och diskuterar hur genusforskning kan bidra till att förstå och interagera med större skeenden i den värld vi lever i.

Konferensen namn, Gränser, mobilitet och mobilisering syftar på geopolitiska, sociala och klimatrelaterade händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar oss till handling.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Bifogade filer
Skicka in ditt abstract senast 18 mars 2016!
visa fler nyheter ›