Bild på Linneuniversitetets campusområde, med studenter som promenerar

Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet

2018-01-15 09:06

Under 2018 kommer ett centrum för genusvetenskap att lanseras på Linnéuniversitetet. Centrumet ska syfta till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversitetet.

– Genom centrumbildningen skapas en tydligare plattform för det stora antal forskare, från olika institutioner och fakulteter vid Linnéuniversitetet, som har genusperspektiv. Därmed kan genusvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär ännu mer tas tillvara i gemensamma seminarier och samarbeten. Centrumet ska på så sätt verka för en levande genusvetenskaplig miljö och nytänkande inom så väl forskning, samverkan som utbildning – något som kan gagna hela lärosätet. Förhoppningen är också att knyta den genusvetenskapliga miljön vid Linnéuniversitetet till likande miljöer nationellt och internationellt, säger Sofie Tornhill som är lektor i genusvetenskap samt föreståndare för centrumet.

Centrumet har ännu ingen webbplats. För mer information, kontakta Sofie Tornhill: sofie.tornhill@lnu.se.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Anders Runesson
visa fler nyheter ›