Dags för nästa genuskonferens: g16

2015-09-24 10:53

Nu har det blivit dags att återigen samlas för att diskutera, presentera och fördjupa oss i genusforskning i dagarna tre! Konferensen g16 går av stapeln 23-25 november 2016 i samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet.

g-konferenserna samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning utgör. Konferensen vill skapa förutsättningar för kritisk granskning, erbjuda utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer, nätverk, samarbeten och kunskap. De tidigare konferenserna har dragit flera hundra forskare och praktiker och vi hoppas och tror nu att g16 i Linköping kommer att bli en minst lika uppskattad konferens som de tidigare.

Vi kommer att gå ut med call for papers och mer information, men för nu, blocka datumen i kalendern, och häng med i sociala medier på hashtaggen #g16liu!

Bakgrund

År 2012 återupptog Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera konferensen g12 i Göteborg. Därefter arrangerades den i samverkan med UCGS, Umeå universitet 2014, och äntligen har det alltså blivit dags för nästa konferens.

Skribent Josefine Alvunger
visa fler nyheter ›