Dataspel – inget för tjejer?

2005-05-04 17:22

Pojkar ägnar sig mer åt dataspel än vad flickor gör. Det kan på sikt påverka flickornas yrkesvalsmöjligheter, anser Else Nygren, docent i människa-datorinteraktion.

– Att flickor spelar dataspel mindre än pojkar kan inverka negativt på deras fortsatta intresse för datorer, teknik och matte spela dataspel, säger Else Nygren.

Else Nygren arbetar vid institutionen för informationsvetenskap på Uppsala universitet. Inom hennes ämne människa-datorinteraktion undersöker man bland annat vad som gör dataprogram eller webbplatser användbara och intressanta att använda – men hur datorspel används och utformas och hur interaktionen med användarna fungerar.

I institutionens källare finns ett laboratorium där studenter och forskare kan spela in och studera situationer där vuxna och barn interagerar med dataspel.

– Vi är många som fascineras av den lätthet med vilken även små barn lär sig hantera dataspel. I tonåren har många dataspelare hunnit skaffa sig erfarenhet av spel som innebär samarbete över Internet med personer från olika länder.

Det finns dock stora skillnader mellan generationerna, menar hon. Medan medelålders läser linjärt, börjar med att läsa texten och gärna vill sitta ensamma kan “Nintendo-generationen” börja var som helst och tar gärna grafiken först. De är snabba och aktivt utforskande, håller många spår igång samtidigt, experimenterar och lär sig genom “trial and error”.

– Dataspel är ett nytt media där man är aktiv hela tiden och måste fatta olika små beslut. Kring dataspelen finns också en ny kultur, ofta “lek och lär”, som innebär att barnen får belöningar för att vilja fortsätta. Det kan också fungera som en tävlingsform med två lag som spelar mot varandra och där man kommunicerar med lagkamraterna. Man kan också säga att spelen är en form av upplevelse.

Mansdominerad bransch

Nyligen föreläste hon om ungdomar och spel från ett genusperspektiv vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, “I huvudet på Nintendogenerationen”. För klart är att dataspelen inte är könsneutrala. Män spelar mer än kvinnor och flickor spelar mer än pojkar.

– Hela branschen är mansdominerad. De som programmerar, designar och marknadsför spelen är i huvudsak män. Dessutom är spelkaraktärerna sällan kvinnor. Många spel innehåller inga kvinnor över huvudtaget. Ibland är en kvinna med som en karaktär av många – skurk, hjälte, kvinna osv.

Vad beror det då på att flickorna är underrepresenterade som dataspelskonsumenter? Enligt Else Nygren är det många faktorer som spelar in.

– Marknadsföringen är en viktig faktor. Det riktigt lyser “killeksak” om många av spelen och det stöter bort tjejerna. Många av spelen har dessutom ett våldsamt innehåll, med blod och slagsmål, vilket inte heller attraherar flickorna.

Här finns en stor och oexploaterad marknad, menar Else Nygren. Men hittills har man inte funnit några fungerande vägar för att göra spelen mer attraktiva för flickor – trots att många spelbolag anställt kvinnliga forskare för att få fram idéer.

– Man har diskuterat att göra spel som påminner om My Little Pony och Barbie och marknadsföra direkt mot flickorna. Till exempel skapades ett nytt spel som hette Wannabe men det sålde inte.

Andra försök som gjorts har varit att modernisera de kvinnliga spelkaraktärerna, “från fånge till fighter” – men det har inte påverkat nämnvärt. Politiskt korrekta flickspel som går ut på att rädda miljön eller utrotningshotade djur och där det förekommer till exempel kvinnliga bilmekaniker har inte heller slagit väl ut.

– Man har också prövat med spel som vidgar könsrollerna och innehåller mer sammansatta personer, där det finns möjlighet att inte bara vara prinsessa utan också Pippi Långstrump. Men de spelen har heller inte spridit sig.

Bygger vidare på dockskåpsleken

Det enda spelet som verkligen har slagit och sålt massor till framförallt kvinnor och flickor heter The Sims. I det spelet skapar man och sköter om en familj.

– Det är ett utmärkt spel på många sätt som förutom att bygga vidare på dockskåpsleken ger en magnifik träning i strategiskt tänkande och resurshantering.

Men är det då inte lite dystert att det enda spel som slår an hos flickorna går ut på att sköta hem och familj?

– Ja, det kanske man kunde tycka men det finns några skäl som gör att jag ändå tycker att The Sims är jättebra för flickor: Det öppnar en kanal till flickorna i och med att de faktiskt spelar detta spel med behållning. De lär sig av att spela alldeles oavsett det tematiska innehållet. Visserligen handlar det om att sköta en familj, men inom detta tema tänjer man ganska ordentligt på gränserna för det konventionella. Vad en familj är, osv.

Stärkande för självkänslan

Hur det ska gå till att nå ut till flickorna på en bredare front är alltså fortfarande en öppen fråga. Med tanke på att erfarenheter från dataspel påverkar den framtida kompetensen beklagar Else Nygren den skeva könsfördelningen:

– Det är synd att flickorna ligger så långt efter pojkarna eftersom man lär sig så mycket av att spela, säger hon. Det är ett sätt att leka sig till kunskap som kommer att vara väsentlig i en nära framtid.

Vad är det då man kan lära sig? Jo, enligt Else Nygren, är själva utforskandet stärkande för självkänslan. Man lär sig dessutom samarbeta över Internet och att kommunicera effektivt på engelska.

– Man lär sig också att allt kan ses från olika perspektiv. Och att klass och i viss mån kön inte spelar så stor roll eftersom man kan dölja sig bakom en karaktär och spela på lika villkor.

Skribent Lena Olson
Källa Artikeln kommer från Genus 2/05.
visa fler nyheter ›