Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte, och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Debatt om jämställdhet i akademin

2018-02-22 10:05

De fyra forskningsråden har i ledarartiklar i Svenska dagbladet nyligen kritiserats för sitt arbete med jämställdhetsintegrering och även den stödfunktion som fram till årsskiftet var placerad på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Regeringsuppdragen att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och lärosäten (JiHU) utförs från och med 1 januari 2018 av Jämställdhetsmyndigheten.

Nationella sekretariatet för genusforskning fortsätter stärka kvaliteten i forskning och utbildning genom forskningsbaserade insatser, bland annat i samverkan med forskningsfinansiärer och högskolesektorn, såväl nationellt som internationellt.

Forskningsråden Vetenskapsrådet och Forte har svarat i varsin replik i Svenska dagbladet. Läs deras repliker här:

Forte: Därför främjar vi jämställd forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet: Jämställdhet är en kvalitetsfråga

 

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Bild Ethel Forsberg, generaldirektör Forte, Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Relaterat material
visa fler nyheter ›