Delaktighet i familjeliv ökar välbefinnande

2018-03-23 14:13

Män i Norden upplever större lycka och välbefinnande i relation till familjelivet än män i övriga Europa, enligt en internationell studie. Forskare som har analyserat materialet menar att det kan bero på att män i Norden tar större ansvar för barn och hushållssysslor, och därmed känner sig mer delaktiga i familjelivet.

ISSP-studien (International Social Survey Program) från 2012, utgörs av data från 22 länder, och har en särskild del med fokus på familj och förändrade könsroller. Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet, har granskat studiens resultat och publicerat en forskningsartikel om män och kvinnors välbefinnande i relation till familje- och yrkesliv.

– I studien mäts hur viktigt det är vara nöjd med sitt arbetsliv kontra sitt familjeliv för att man ska uppleva lycka. I de nordiska länderna är männen, generellt sett, mer lyckliga jämfört med män i södra eller östra Europa. En av förklaringarna kan vara att männen i högre grad är delaktiga i familjesysslorna i de nordiska länderna, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt resultaten är graden av välmående mer sammankopplat med ett fungerande familjeliv än med ett framgångsrikt yrkesliv, oavsett kön eller land. Samtidigt uppger kvinnor i mindre jämställda länder, generellt en lägre grad av lycka.

– Vi vet att mycket arbete återstår att göra även i Sverige och Norden för att stärka jämställdheten, men vi ser ju att det är värt mödan. Våra ansträngningar för ökad jämställdhet gynnar alla, även männen. Vår upplevda lycka påverkas så klart av fler omständigheter än familjeliv och arbetsliv och ytterligare forskning inom det här området är ett måste för att klarlägga alla faktorer som inverkar, avslutar Mikael Nordenmark.

Läs hela pressmeddelandet från Mittuniversitetet

Relaterat material
visa fler nyheter ›