Två personer står vid ett högt bord framför en bildskärm med texten JiM-dagen, 7 november 2017

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämställdhetsmyndigheten.

Passet var en del av den konferens som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade den 7 november på Folkets hus i Stockholm för de medverkande myndigheterna i JiM-programmet, Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Förutom Kerstin Alnebratt, kommittéordförande och särskild utredare för utredningen för inrättandet av en jämställdhetsmyndighet, var även jämställdhetsminister Åsa Regnér bland de första att inta scenen:

– Det är dags för oss att flytta fram positionerna och fokusera på de jämställdhetspolitiska målen, samt att jobba tydligare och hårdare med regeringsuppdraget på den nya jämställdhetsmyndigheten, sa hon och uppmuntrade JiM-myndigheterna till fortsatt arbete med JiM-uppdraget.

Det främsta målet för dagen var att från sekretariatets sida ge deltagarna möjlighet att ta del av vilka förutsättningar, utmaningar och erfarenheter JiM-arbetet lett till såhär långt. Tips som myndigheterna kan ta med sig i det fortsatta arbetet.

Under dagen lades också fokus på att samtala om hur ett HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete görs. I ett panelsamtal berättade de fem HBT-strategiska myndigheterna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet och Socialstyrelsen berätta om sitt arbete med HBTQ-frågorna i sina verksamheter. I panelsamtalet mellan Malte Sundberg, Olle Andersson Brynja, Mirja Harrysson, Veronica Lamppa Lönnbro och Maja Österlund problematiserades bland annat hur arbetet med HBTQ-perspektiv har sett ut och svårigheter med uppdraget. Det diskuterades även hur andra myndigheter i JiM-projektet ska kunna använda sig av ett inkluderande HBTQ-perspektiv, bland annat genom att arbeta mot en jämn kunskapsnivå hos medarbetarna.

Under dagen fanns det möjlighet för publiken att ställa frågor till talarna via en hemsida. Många frågor handlade om den kommande Jämställdhetsmyndigheten. Lillemor Dahlgren, blivande chef för stöd och samordning på Jämställdhetsmyndigheten kommenterar:

– Under konferensen blev det tydligt att myndigheterna i JiM-programmet har en hel del förväntningar och funderingar inför den kommande verksamhetsflytten, och om hur arbetet på Jämställdhetsmyndigheten kommer se ut. Jag har besvarat de frågor som kan besvaras nu innan myndighetsstart, men jag kommer att ta med frågorna som är kvar till den nya myndigheten och besvara dem allt eftersom arbetet fortgår, säger hon.

Skribent Donia Maaizate
Bild Kerstin Säthil
Relaterat material
visa fler nyheter ›