tre personer sitter och tittar på dokument

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

– Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Individer kan inte själva ändra systemet, men kollektiv kan, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Samordning var en fråga av flera som diskuterades när representanter från Länsstyrelserna och JiM-stödet på Nationella sekretariatet för genusforskning hade erfarenhetsutbyte på sekretariatet den 29 mars.

Strategiska lägesanalyser och uppföljning kopplad till fakta, kunskap och forskning var några andra behov som lyftes som centrala för att komma vidare med jämställdhetsintegreringsarbetet.

– Syftet med dagen var är att utbyta erfarenheter kring vårt samlade arbete med jämställdhetsintegrering, samt att få möjligheten att diskutera förändringar av uppdrag i och med den nya jämställdhetsmyndigheten, berättar Deepati Forsberg

Bland annat diskuterades hur samarbetet kring jämställdhetsintegrering kan se ut samt vilket stöd en myndighet kan ge till Länsstyrelserna.

visa fler nyheter ›