Forskare i laboratorium tittar på provrör

EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar

2016-10-27 11:52

EU-kommissionen har nu utlovat ytterligare medel till projekt kring jämställdhet i forskande organisationer och genusperspektiv i forskning under de sista åren (2018-2020) av det nuvarande ramprogrammet för finansiering av forskning och innovation, Horisont 2020. Detta som svar på ett upprop från rad forskare, experter, samverkansparter och koordinatorer inom EU-finansierade program. Nationella sekretariatet för genusforskning är en av de medverkande.

I kommissionens utkast inför sista perioden av delprogrammet Science with and for Society (“Vetenskap med och för samhället”) nedprioriterades arbetet för jämställdhet, genom att underordnas det mer allmänna spåret Responsible Research and Innovation (“Ansvarsfull forskning och innovation”). Som reaktion på detta kräver forskaruppropet att EU genom särskilda satsningar ska fortsätta prioritera institutionella förändringar för jämställdhet i forskning.

Kommissionen försäkrar nu i ett e-postmeddelande till svar på uppropet, “att med avseende på dess stöd för institutionell förändring för jämställdhet, förutser inte kommissionen någon som helst förändring av sin politik och att den har för avsikt att fortsätta att stärka genomförandet av sin politik på detta område. “

I sitt slutliga utkast till delprogram för 2018-2020 ska kommissionen klargöra sin inställning till jämställdhet i forsknings- och innovationspolitiken. Kön ska förbli ett viktigt fokus under fortsättningen av Horisont 2020.

Uppropet finns att läsa och signera här

Skribent Jimmy Sand
Källa Horizon 2020 Projects
Relaterat material
visa fler nyheter ›