Europeisk forskningskonferens i Sverige 2003

2001-01-04 11:59

Nästa europiska konferens för feministisk forskning kommer att arrangeras i Lund i augusti 2003, uppger News from NIKK.

Det bestämdes i Bologna i samband med den fjärde europeiska konferensen för feministisk forskning i september 2000. Centrum för genusvetenskap kommer att arrangera konferensen tillsammans med AOFIE som nu har sitt sekretariat hos Tema Genus vid Linköpings universitet.

Tillsammans med ambitionen att presentera det senaste inom den genusvetenskapliga forskningen, hoppas Centrum för genusvetenskap att konferensen ska bli en mötesplats för kontakter mellan forskare från Norden och övriga europeiska länder. Andra mål är att presentera en bredden av europisk feminisisk forskning och att nästa generation av forskare inkluderas.

Temat för konferensen är inte fastställt ännu, därför är alla förslag och idéer välkomna. För mer information kontakta Sara Goodman vid Centrum för genusvetenskap i Lund, e-post sara.goodman@genus.lu.se.

visa fler nyheter ›