EU:s forskningsprogram – första förslaget är här

2018-06-08 15:08

Den 7 juni presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till hur EU:s ramprogram för forskning och innovation – det nionde i ordningen (FP9) – ska se ut från år 2021 efter att det nuvarande, Horisont 2020, löpt ut. FP9, eller Horizon Europe som namnet ser ut att bli, vilar på tre huvudspår eller så kallade pelare:

 1. Open Science – ett spår som bygger vidare bland annat på nuvarande ramprogrammets forskningsråd, European Research Council (ERC), och karriärprogram för forskare, Marie Skłodowska-Curie Actions;
 2. Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft – ett spår för finansiering av forsknings- och innovationssamarbeten över gränserna mellan ämnesdiscipliner och samhällssektorer, kring fem utpekade teman:
  1. Hälsa;
  2. Inkluderande och trygga samhällen;
  3. Digitalisering och industri;
  4. Klimat, energi och rörlighet;
  5. Livsmedel och naturresurser.
 3. Open Innovation – ett spår som fokuserar på inrättandet av ett nytt europeiskt innovationsråd, European Innovation Council (EIC), samt ett institut för att utveckla det europeiska innovationslandskapet, European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Det står inte mycket om genus i kommissionens förslag, men den strategiska planeringen för att implementera programmet ska främja jämställdhet – och förslaget betonar att där ingår det att integrera genusdimensioner i forskningens innehåll. I utvecklandet av EU:s forsknings- och innovationssystem hör det till de stora dragen (“broad lines”) att stödja jämställdhet i karriärvägar för forskare samt i beslutsfattande, såväl som att integrera genusdimensioner i forskningens innehåll.

Genus nämns också på temat Inkluderande och trygga samhällen, vad gäller de följder som ekonomiska och sociala ojämlikheter, däribland könsdiskriminering, kan få på demokratin och det politiska deltagandet. På samma tema nämns också att utforska jämställdhetskonsekvenserna av förändringar på arbetsmarknaden. På temat Digitalisering och industri betonar förslaget att projekt för robotisering och att utveckla användandet av artificiell intelligens (AI) måste bedöma och hantera de följder som kan uppstå i form av diskriminering baserat på exempelvis kön eller ras.

Kommissionen är öppen för synpunkter på sitt förslag, fram till den 2 augusti 2018. Förslaget i sin helhet kan du läsa via vår länk. Där finner du också instruktioner och kontaktuppgifter för att inkomma med synpunkter på förslaget.

Här på genus.se bygger vi upp en särskild temasida där vi samlar vår bevakning av hur genus blir belyst i arbetet med att ta fram det kommande ramprogrammet för forskning och innovation. Du finner den på adressen genus.se/fp9.

Skribent Jimmy Sand
Relaterat material
visa fler nyheter ›