Familjetid istället för villa och resor

2012-03-22 09:15

Pappor som arbetar deltid bryter mot två starka normer för män: heltidsnormen och konsumtionsnormen. Dagens småbarnsfamiljer förväntas ha råd med både villa och resor, säger sociologen Jörgen Larsson vid Göteborgs universitet, som har skrivit en avhandling om pappor som arbetar deltid.

Efter att föräldraledigheten tagit slut, barnet är inskolat på förskolan och föräldrarna är tillbaka i arbete, upplever många föräldrar att stressen börjar. I familjer med två vuxna är det oftast kvinnan som under småbarnsåren arbetar deltid för att få livet att gå ihop. Andelen kvinnor som arbetar deltid varierar beroende på om hur gamla barnen är, men under vissa perioder arbetar fyra av tio yrkesverksamma kvinnor deltid, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Stressen minskar, men samtidigt försämras kvinnors privatekonomi och position på arbetsmarknaden.

Men det finns även män som väljer att arbeta deltid för familjens skull, visarsociologen Jörgen Larsson i sin avhandling Studier i tidsmässig välfärd – med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för småbarnsfamiljer. Han har intervjuat 14 pappor som gått ner i arbetstid. Deltiden varierar mellan 50 och 90 procent, men de flesta arbetar omkring 75 procent. Majoriteten arbetar i medelklassyrken, på könsblandade arbetsplatser och tjänar ungefär som genomsnittet. Nio av papporna har en partner som också arbetar deltid, medan de andra har en partner som arbetar heltid.

Enligt Jörgen Larsson har männen tre gemensamma motiv.
– För det första vill de ha en stressfri vardag. De vill inte leva i ett ekorrhjul eller ett livspussel. För det andra vill de vara en närvarande pappa. De vill inte bli assisterande föräldrar. För det tredje vill de att barnen ska ha korta förskoledagar. De är inte negativa till förskola, men det finns ett lagom.

Antingen villa eller resor

Enligt en studie från SCB är de största hindren mot att jobba deltid ekonomin och arbetet, men Jörgen Larsson betonar att papporna han intervjuat inte har gått ner i någon fattigdom.
– Papporna har inte upplevt att ekonomin är ett väldigt stort problem. Men de har varit tvungna att prioritera bort en del. Det gäller framförallt rese- och villadrömmar.

Det är drömmar som papporna delar med många andra familjer. Enligt en undersökning från SCB vill fyra av fem föräldrar bo i villa. Småbarnsfamiljer reser också mycket mer numera. Enligt Jörgen Larsson har familjers resebudget ökat med 40 procent på sex år.
– Det har blivit en förväntan att resa. Föräldrar får idag barn när de är äldre. De har då hunnit vänja sig vid att resa regelbundet. Om man ska jobba deltid får man prioritera antingen villa eller resor.

Samtidigt säger Jörgen Larsson att reallönerna har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Den levnadsstandard man kan få på två 30-timmarslöner är lika hög som två heltidslöner gav för 15 år sedan.
– Det blir som att leva på 90-talet. Det blir ett avsteg i relation till nuvarande konsumtionsnormer.

Avviker från manlig heltidsnorm

En del av männen har bekymrat sig för att begära deltid även om de har lagstadgad rätt att göra det till barnen är åtta år.
– Om man jobbar deltid behöver det hanteras på en arbetsplats, säger Jörgen Larsson.
Heltidsnormen är stark eftersom de flesta män jobbar heltid. Om man inte gör det blir man en avvikare. Det kan vara känslomässigt ansträngande att ta upp deltidsplanerna med sin chef.
Men de 14 männen som jobbar deltid har inte mött något motstånd.

– De har mött respekt för sitt önskemål. I vissa fall har det väckt beundran hos chefen som uttryckt att han själv skulle ha velat arbeta deltid när barnen var små.
Ett problem på arbetsplatserna är förstås vem som ska göra jobbet. Flera av männen har själv fått organisera om sina arbetsuppgifter och tagit upp en prioriteringsdiskussion med sina chefer. De har prioriterat bort roliga arbetsuppgifter som tjänsteresor och nya projekt och de tar inga långa kaffepauser.

Lång föräldraledighet påverkar

Jörgen Larsson är intresserade av hur samhället kan underlätta deltidsarbete – eller föräldradeltid som han vill kalla det för att skilja det från ofrivillig deltid. Nästan alla män han intervjuat har varit föräldralediga med barnen i åtta månader eller mer. Han tror därför att en ökad individualisering av föräldraförsäkringen är viktig och kan tänkas ökar barnorienteringen.

Familjerna har också under föräldraledigheten levt med lägre inkomst under en tid och vant sig med det.
– De har sett att det går bra och fortsätter egentligen på samma nivå.

Informationen om möjligheten att gå ner i arbetstid är bristfällig, anser Jörgen Larsson. Han vill att småbarnsföräldrar ska kunna vara hemma en timme om dagen med ersättning från samhället. Det tror han skulle vara attraktivt för både män och kvinnor. Men att propagera för deltidsarbete och till och med vilja få in det i socialförsäkringssystemet krockar med dagens svenska ideal om arbetslinjen och maxtaxa i förskolan.

– Ja, arbetslinjen behöver modifieras för småbarnsföräldrar, säger Jörgen Larsson. Vårdnadsbidraget är redan ett avsteg från arbetslinjen. Att arbeta deltid är ett mindre avsteg som har större jämställdhetspotential, menar han.

Jörgen Larsson påpekar att arbetstiden ser olika ut i olika länder och att deltidsarbete inte behöver innebära att det sammanlagda antalet arbetade timmar i samhället minskar.
– Det finns en hälsorisk med att jobba heltid och ha familj. Undersökningar visar att kvinnor med barn är den grupp som är mest sjukskriven. Troligtvis kan man minska ohälsan och därmed förbättra samhällsekonomin om man jobbar deltid.
– Det är en samhällsekonomisk förlust att många kvinnor lägger ner karriären helt genom att arbeta halvtid och inte använder sin utbildning. Föräldradeltid ger möjlighet att kombinera barn och karriär.

Skribent Bosse Parbring
visa fler nyheter ›