Bild på rapporten: "Könskvotering, kompetens och karriär". På rapporten syns en bild av en trappa.

Färre medelmåttiga män med kvotering

2017-05-19 09:46

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering av kvinnor kan leda till ökad kompetens hos män och fler kvinnor på toppositioner. Kvotering stoppar helt enkelt medelmåttiga män, enligt studien.

Det är Ola Folke, docent i statskunskap och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och Johanna Rickne, docent i nationalekonomi, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala Center for Labor Studies, som har gjort studien om kvotering genom att undersöka effekterna av Socialdemokraternas initiativ ”Varannan damernas” på valsedlarna 1994.

– De som argumenterar för att kvotering står i motsatsförhållande till meritokrati antar att rekrytering utan kvotering är meritokratisk. Men detta antagande saknar klar empirisk grund. Vår analys pekar tvärtom på att medelmåttiga politiska ledare tenderar att rekrytera medelmåttiga personer av samma kön, säger Torsten Persson i ett pressmeddelande från SNS.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

Regeringen vill lagstifta om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men kommer inte lägga fram lagförslaget i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har sagt att de tänker stoppa det. Genus.se har pratat med forskare om könsfördelningen i bolagsstyrelser och vad lagstadgad kvotering skulle betyda.

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser ›

Man i skjorta står framför andra män i ett styrelserum.
visa fler nyheter ›