Feminism – en mångröstad teori och praktik

2015-02-16 09:46

I en ny antologi ryms dagens brokiga och livfulla feministiska rörelse innanför samma pärmar. Redaktörerna Edda Manga och Rebecca Vinthagen tar upp bollen efter Nordiskt Forum och samlar ett trettiotal röster som ger förslag på vägar till en mer solidarisk samhällsordning.

Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid. Det är titeln på den nya antologin som tar avstamp i Nordiskt Forum och Feministisk festival som hölls i Malmö i juni 2014.

Vissa av texterna är tagna direkt från anföranden och intervjuer som hölls på scenen
under Feministisk Talkshow, ett arrangemang som bokens avsändare, Settings och Feministiskt Perspektiv, anordnade tillsammans.

– Den feministiska livskraften visade sig verkligen under Nordiskt Forum. Det fanns mycket som vi ville ta vara på, säger Edda Manga.

Ville bjuda in fler feministiska röster

Nordiskt Forum har också kritiserats för att vara exkluderande. Redaktörerna ville därför bjuda in fler feministiska röster än de som kom till tals där.

– Det fanns flera grupper som kände sig uteslutna och också blev det. Nordiskt Forum riktade sig allt för mycket mot maktens korridorer, det symboliska att lämna över slutdokumentet till Nordens jämställdhetsministrar säger allt.

Edda Manga har tidigare lyft fram att slutdokumentet bland annat saknade etnicitetsperspektiv. Andra har talat om avsaknaden av transperspektiv. På sätt och vis kan antologin ses som en slags skuggrapport.

– Det som var vackert på Nordiskt Forum var det som hände på golvet bland alla tusentals som jobbar med feminism. Det är en skuggrapport i den betydelsen att den ger möjlighet för alla de som var på golvet att tala med och till varann.

Feminismen är väldigt mångröstad

Edda Manga beskriver antologin som ett axplock av texter som visar bredden av feministisk teori och praktik. Boken visar att feminismen är väldigt mångröstad. Att det handlar om feminismer i plural snarare än singular och att alla är inte överens. Hon menar att den stora variationen i perspektiv ska ses som en styrka.

– Vi befinner oss i ett samhälle i politisk, ekonomisk och miljömässig kris. Det finns starka fascistiska krafter runt om i världen och vår fokus på ekonomisk tillväxt är inte hållbar. Vi behöver nya sätt att organisera samhället på och inom feminismen finns en rik idéproduktion vad gäller alternativa lösningar.

Det finns gott om rörelser som formulerar kritik mot rådande system. Lite ovanligare är det att ge förslag på hur vi skulle kunna göra istället.

– Vi vill visa feministisk teori som vänder sig utåt och föreslår lösningar. Även om de olika bidragen inte bildar en enhetlig bild så har de en sak gemensamt: de eftersträvar jämlikhet och jämställdhet och en förändring av samhället och språket. Och det handlar om väldigt konkreta förslag på hur det skulle kunna ske.

Nu gäller det , menar Edda Manga, att boken når ut till en bred publik och blir läst, diskuterad och omsatt till handling.

– Tankarna finns där, nu gäller det att föra frukterna vidare från teori till praktik. Enda sättet att överbrygga gapet mellan teori och praktik är att föra dem samman. I den här boken får alla plats innanför samma pärmar.

Om Antologin:

Antologin tar sin utgångspunkt i kvinnorättskonferensen Nordiskt Forum och Feministisk festival Malmö som ägde rum i juni 2014 och är sammanställd i ett samarbete mellan organisationen Settings och tidningen Feministiskt perspektiv.

Bland de medverkande finns några av de mest tongivande feministiska rösterna från såväl den inhemska som internationella scenen: skribenter, aktivister och forskare som Ulrika Dahl, Maud Eduards, Cynthia Enloe, Katrine Kielos, Paulina de los Reyes, Tiina Rosenberg, Amina Wadud. Bokens teman sträcker sig från säkerhetspolitik, ekonomi och migration till sexualitet, våld, arbete och miljö.

Skribent Cecilia Köljing
visa fler nyheter ›