Feminism som lönearbete

Feministiska perspektiv på arbete i ny bok

2017-08-21 12:53

”Feminism som lönearbete. Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse” är skriven av Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist, samtliga verksamma vid Umeå universitet och undersöker spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete.

– Boken undersöker spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete. Är kvinnlig frigörelse verkligen detsamma som heltidsarbete? Är vi fria eller är vi snarare fritt tillgängliga för lönearbetets gränslöshet? Med dessa frågor i fokus utmanar författarna lönearbetets självskrivna roll, säger Malin Rönnblom, projektledare i TITAN – kritiska studier om jämställdhet: teoretisering av politik och praktik.

TITAN har pågått sedan 2012 och har finansierats av Vetenskapsrådet. Inom ramen för TITAN har även titlarna ”Feminism som partipolitik. Feministiskt initiativ i Simrishamn 2010-2014” av Maud Eduards samt ”Feminism som byråkrati. Jämställdhetsintegrering som strategi”, skriven av Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom, tagits fram.

Relaterat material
visa fler nyheter ›