Förena tillväxt med hållbarhet och jämlikhet – är det möjligt?

2010-12-09 09:34

Går det att förena tillväxt och hållbarhet med jämlikhet? Kanske om man vrider och vänder på begreppen? Eller som Mieke Verloo sa i sitt anförande; stretching and bending. Mieke Verloo var inledande talare på konferensen Equality, Growth and Sustainability – Do they mix? I Linköping 25-26 november.

Om begreppen ovan inte självklart går att förena kan man se om det finns angränsande frågor. Finns det en hierarki av mål? Undrade Mieke Verloo. Kanske tillväxten? Hon menade att kopplingarna till demokrati är viktigare i väst än i öst. Vad händer med jämställdhet när detta kopplas till andra mål i samhället, frågade hon vidare. Blir tillväxten och hållbarheten övergripande mål? EU fokuserar på marknaden, i mindre grad på politik och väldigt lite på sociala frågor, fortsatte hon.

Befolkningsfrågan, som var aktuell under mellankrigstiden, har åter blivit en strategisk framtidsfråga. Och precis som då en fråga med mörka undertoner. Dels finns det röster för att lågutbildade och invandrarkvinnor på olika sätt borde stimuleras att inte skaffa barn. Dels höjs det röster som skyller barnlöshet på jämställdhet. Mieke Verloo sa det inte explicit, men kanske kan man tolka henne som att i förlängningen väntar en nyliberal attack på feminismen.

Island – ett av världens mest jämställda länder

Det europeiska temat fortsatte med att Tryggvi Hallgrimsson diskuterade vad som kan hända när grupptänkande blandas med tillväxttänkande. Det var just det som hände i Island, hävdade han.

– Det är inte så enkelt att ge en klar bild av komplexiteten i den isländska ekonomiska krisen, menade han, men den hänger samman med tävlingsinriktad manlighet.

Island betraktas som ett av världens mest jämställda länder. På relativt kort tid gick landet från enkel fiskeindustri till mer tidsenlig industrination. Industrialiseringen började efter andra världskriget. Utvecklingsindexen låg i topp i internationell jämförelse och kontrollerades in på 80-talet av de politiska partierna. 1991 skedde en första avreglering och privatisering och ännu ett steg togs 2004.

Nu följde en tid med makalös tillväxt i BNP fram till slutet av 2007 med 923 procent. Bankerna privatiserades och såldes ut till en inre grupp finansmän, regeringens inflytande marginaliserades. Så sprack det med besked på några få dagar. Island blev bankrutt. Finns det då några genusperspektiv att lägga på krisen? Ja, det gör det menar Tryggvi Hallgrimsson.

– Inom regeringen fanns en inre kärna av enbart män som ställde de kvinnliga ministrarna med finansiellt ansvar oinformerade. Inom banksystemet såg det ut på liknande sätt. Det gjorde det möjligt för en liten grupp män att kraftigt öka sina tillgångar.

Tryggvi Hallgrimsson illustrerade sin skildring av Islands uppgång och fall med två berättelser; den ena på ett personligt plan om Olafur som köpte en stor bil för lånade pengar och som ganska snart tvingades lämna tillbaka den., den andra om samma agerande på ett kollektivt plan, med grisbuktsinvasionen på Kuba som exempel. I det ena fallet ligger beslutet på ett individuellt plan och konsekvenserna blir relativt begränsade. I det andra fallet får agerandet konsekvenser för många. Han avslutar sitt anförande med orden:

– Besluten som togs inom banksystemet påverkade ett helt folk och skulle ha hindrats vid någon tidpunkt, för att det som skedde inte skulle ha hänt.

Vilda västern i Stockholm

Konferensen innehöll också ett antal workshops. Ett handlade om genus och hållbar utveckling, med Stockholms Indians och Cowboys som exempel. Doktoranden Emmy Dahl har undersökt konflikten mellan miljövänner och ägare till stadsjeepar, bilar av SUV-modell. Under en period släppte indianerna ut luft i däcken på sådana bilar och lämnade ett miljöbudskap på vindrutan. Bilägarna formerade sig till motattack under namnet cowboys.

För att fånga upp attityder till resandet i staden skapade hon olika fokusgrupper, folk som ingår i en bilpool, cykelförespråkare och anhängare av privatbilismen av olika slag.

Dag Balkmar studerar också kampen mellan Indians och Cowboys i Stockholm. Vilka är argumenten på bägge sidor? Ett argument är att luften i däcken är privat egendom och att åverkan av detta slag är ett angrepp på demokratin. Det finns en länk i kedjan man-maskuinitet-bil-känsla, menar han och summerar att det som utmanas i indianernas kamp inte i första hand handlar om bruket av bil eller inte. Det som utmanas är i första hand maskuliniteten i sig.

Att få syn på den osynliga elefanten

Jämi hade också en workshop som summerade huvuddragen av de undersökningar som har gjorts och sedan publicerats i en rapportserie. Anita Nyberg har studerat hur jämställdhets har fått genomslag i budgeten från 1980 och framåt. “Follow the money” blev hennes korta men distinkta uppmaning. Under en period ökade anslaget till jämställdhetsintegrering kraftigt, men det går inte att utläsa ur budgeten om det ökade anslaget är nya pengar eller redan befintliga medel som fått nytt namn. Förmodligen både och, trodde hon.

En konferens tar på krafterna men även den avslutande diskussionen blev spänstig. När Mustafa Özbilgin åker till en konferens hoppas han i metaforiska ordalag alltid få syn på den osynliga elefanten. Han gjorde kopplingen att vi måste försöka förstå oss själva bättre. Mieke Verloo var inne på en liknande tankegång, när hon hävdade att det behövs förändringar på ett djupare plan för att uppnå jämlikhet i samhället. Några av dagens brännande frågor som hållbarhet kan även leda politiken in på konservativa vägar, hävdade hon.

Därefter skingrades konferensens deltagare, som försökte ta sig hem i det tilltagande snökaoset. Trötta men nöjda.

Skribent Christer Wigerfelt
visa fler nyheter ›