Bild på Anette Risberg och Klara Regnö, som står framför en workshop

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 juni för att diskutera hur det framtida universitet kan och bör se ut.

Klara Regnö, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, samt Ek. dr i industriell ekonomi och organisation, höll tillsammans med Anette Risberg från CBS (Copenhagen Business School) en workshop om hur man skapar ett universitet utifrån feministiska och postkapitalistiska idéer.

– Det har skett många förändringar inom akademin, inte minst med genomförandet av en mer nyliberal styrning på många lärosäten. Man mäter och övervakar verksamheten mer, mycket av budgetansvaret för forskarens tjänst ligger på forskaren själv och kraven på att ständigt vara tillgänglig har ökat. Ojämlikheten inom akademin har växt på många sätt, vilket inte minst har skapat en svår situation för många kvinnor. Därför är det viktigt att diskutera vilka motstånds- och förändringsstrategier som är möjliga, säger Klara Regnö.

Flera teman diskuterades på workshopen, bland annat teknikens roll, vilka typer av motsättningar som finns inom akademin och omsorgsarbetet på universiteten – kopplat till kön.

– Det viktigaste jag tar med mig från konferensen var att det finns ett stort engagemang hos de många forskarna. Vi måste jobba på alla nivåer överallt – makro- som mikronivå. Det finns ett stort behov av kollektiva lösningar, säger Klara Regnö.

Fotnot: På bilden syns Anette Risberg och Klara Regnö

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›