Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett forskningsprojekt kring konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Bakgrunden till projektet är både det faktum att den psykiska ohälsan bland högutbildade kvinnor har ökat dramatiskt de sista åren och ett intresse av att granska myten om att kvinnor och flickor inte kan komma överens.

– Flickor och kvinnor antas inte kunna hantera konflikter. När kvinnor dominerar till antal så antas vi baktala varandra, har svårt att fatta beslut för att sedan verkställa dem på arbetsplatsen. Och det här är ju, som du har förstått, myter kring kön, säger Britt-Inger Keisu till P4 Västerbotten.

I projektet fokuseras snarare på organisatoriska och strukturella förutsättningar för konflikthantering på kvinnodominerade arbetsplatser. Materialet utgörs av både en kvantitativ del i form av en enkätstudie och en kvalitativ del i form av treårig följeforskning på tre olika arbetsplatser.

-Vi sätter fokus i arbetsmiljön. Vad är det i arbetsmiljön som skapar och påverkar vad det är för konflikter som finns på arbetsplatsen?, säger Britt-Inger Keisu till P4 Västerbotten.

I projektet jobbar också Elin Kvist, universitetslektor i sociologi, och Susanne Tafvelin, universitetslektor i psykologi. Projektet heter “Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv”.

Relaterat material
visa fler nyheter ›