Forskning om jämställdhet i akademin kartlagd

2010-02-24 10:26

Det finns ett växande intresse bland forskare att studera akademin ur ett genusperspektiv. Det visar en ny rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan. 

I rapporten Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt kartlägger professor Drude Dahlerup forskning om jämställdhet vid svenska lärosäten under det senaste decenniet. Forskning om jämställdhet i akademin är ett relativt nytt fält i Sverige. Forskningen kom i gång sent jämfört med forskning om jämställdhet på andra delar av arbetsmarknaden, men under det senaste decenniet har studierna blivit fler.

Huvudintrycket från forskningen som kartlagts är att akademin består av ickejämställda organisationer, samtidig som dessa institutioners självbild i stort sett fortfarande är att kön inte spelar någon roll inom universitet och högskola.

Drude Dahlerup lyfter fram kunskapsluckor på en rad områden. Bland annat påtalas behovet av studier som fokuserar på vilka konsekvenser senare års strukturella, organisatoriska och ekonomiska förändringar av akademin har fått för jämställdheten. Hon efterlyser också forskning som utgår från ett intersektionellt perspektiv samt kritisk mansforskning om män och maskulinitetskonstruktioner inom akademin. Följande områden undersöks i rapporten:

  • Forskning om akademins kultur och normer (makronivå)
  • Empirisk forskning om institutionskulturer
  • Forskning om sexuella trakasserier och könskränkande behandling
  • Genusperspektiv på grundutbildningen
  • Karriärvägar. ”The leaking pipeline”
  • Forskning om jämställdhetspolitiken inom högskolan
Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›