Bild på utsidan av en byggnad. Det står "Försvarshögskolan" på byggnadens fasad.

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer), ska inrättas på Försvarshögskolan.

Forskningsprogrammet ska enligt Försvarshögskolans pressmeddelande öka kunskapen kring kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser samt genusperspektiv i militära organisationer och operationer.
Professuren inrättas i fd utrikesminister Anna Lindhs namn.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›