Bild på Silje Lundgren

g16: Linköping förbereder genusfest

2016-06-16 13:58

Nu är registreringen för Sveriges största genuskonferens g16 öppen! I år hålls den i Linköping. Konferenskoordinatorn Silje Lundgren berättar varför.

– Tema Genus vid Linköpings universitet är en stor genusforskarmiljö där det händer mycket. Vi har också en stark internationell profil, med många gästforskare, vilket passar väl med årets tema, säger Silje Lundgren.

Temat för i år är ”Gränser, mobilitet och mobilisering”.

– Det fanns faktiskt inget alternativ till det temat för den vetenskapliga kommittén för konferensen. Det händer mycket just nu runt om i världen när det kommer till exempelvis klimatfrågorna, situationen för flyktingar och förföljelse och terror mot hbtq-personer. Genusforskningen samverkar med omvärlden och konferensens tema är en utmaning och en uppmaning till genusforskare att diskutera hur vi kan fortsätta ta oss an de här stora områdena, berättar hon.

Konferensen anordnas tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning. Silje Lundgren berättar också att samverkan kommer att ske med flera lokala aktörer, däribland Linköpings kommun, som bidrar med finansiering.

– Det är riktigt roligt att det finns en förankring i staden. Linköping vill profilera sig som en stad som stöder den här typen av arrangemang. Man har till exempel nyligen även satsat stort på Linköpings regnbågsvecka i höst tillsammans med RFSL Linköping och Ett Linköping för alla. Den typen av broar mellan hbtq- och antirasistiska initiativ är just det vi försöker skapa utrymme för även på g16-konferensen, säger hon.

Silje Lundgren berättar också att det pågår ett arbete med att arrangera olika former av samverkansarrangemang i staden under konferenstiden den 23-25 november. Bland annat planeras en normkritisk stadsvandring, evenemang på bibliotek, filmvisningar och visning av en nyproducerad utställning om (o)trygghet i det offentliga rummet.

g16 är öppet för alla; forskare, studenter, aktivister och praktiker är välkomna att registrera sig som deltagare på konferensen. Linköping har just blivit utsedd till Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer (SFS). Silje Lundgren menar att det är en viktig och spännande utmaning att göra konferensen tillgänglig för en bred allmänhet i Linköping så att så många som möjligt kan ta del av aktiviteter under konferensdagarna.

– Vi har bokat stora lokaler och vår ambition är också att kunna erbjuda vissa delar av konferensprogrammet till en bredare allmänhet, förhoppningsvis helt utan kostnad. Och vi planerar att ha en fest som är öppen att delta i även för andra än konferensdeltagare. Jag hoppas bidra till att skapa en mötesplats för fler än bara genusforskare!

Konferensen kommer att hållas i tillgängliga lokaler och teckenspråkstolkas.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›