Genus behövs i EU:s forskningspolitik

2011-10-28 14:30

Det finns ett överväldigande stöd för att inkludera genusdimensionen i EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik. Det är slutsatsen i en ny rapport  som sammanfattar inspel från 300 aktörer i 42 länder om genus och innovation i Europa, Public Consultation on the Future of Gender and Innovation in Europe. Många aktörer efterfrågar skärpta policies och ökad finansiering riktat mot genus och forskning på olika sätt.  Rapporten pekar på att genus och innovation är en ledarskapsfråga och att både finansiärer och forskare behöver tränas i att förstå genusdimensionen. Forskningen behöver genusintegreras för att man ska kunna skapa forskning som svarar mot samhällets utmaningar. 

Rapporten kan ses som en del i att påverka EU:s framtida forskningspolitik och kommer att diskuteras på European Gender Summit i Bryssel 8-9 november.

EU:s planer på hur framtida forskningsfinansiering ska se ut,  Horizon 2020 har presenterats i en grönbok som nu processas inom EU, “From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding“.  Den nya rapporten är en fördjupning av frågorna kring genus och innovation. Bland de svenska aktörer som lämnat synpunkter till den nya rapporten är Vetenskapsrådet, Stockholms universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Skribent Maria Edström
visa fler nyheter ›