fors som rinner genom skog

Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV

2016-04-07 12:13

Tidskrift för genusvetenskap har tema miljö i sitt senaste nummer. Med artiklar som kombinerar olika typer av forskning, utifrån olika perspektiv, vill redaktörerna visa på bredden inom forskningsfältet genus och miljö.

Fältet genus- och miljöforskning är i en expansiv fas, anser Ann-Sofie Kall som forskar vid Tema teknik och social miljö, Linköpings universitet. Tillsammans med Martin Hultman, som forskar vid samma institution, är hon redaktör för nya numret av Tidskrift för genusvetenskap, TGV.

– Fler och fler får upp ögonen för att de här frågorna är viktiga, både bland de forskare som är mer inriktade mot genus och de som är mer inriktade mot miljö. Vi vill öppna upp diskussionen och visa på olika typer av berättelser, olika typer av forskning, som angriper det här med miljö och genus utifrån helt olika perspektiv.

Redaktörerna ger med sitt urval av artiklar exempel på forskning inom fältet, men de har inte haft ambitionen att ge en representativ översikt över genus- och miljöforskningen.

– Vi har till exempel inte med kvantitativa studier om miljöpåverkan med genusperspektiv, eller studier om vilka som har inflytande i och påverkas av politiska beslut, beteendemönster och resvanor, och så vidare. Det är jätteintressanta frågor och det finns mycket viktig forskning kring det, men vårt mål har inte varit att visa allt inom fältet utan att lyfta fram några perspektiv som också visar på bredden, säger Ann-Sofie Kall.

Numret lyfter bland annat fram konst och kärnkraftsmotstånd, saltutvinningenspåverkan på kroppar och hur genus och miljö kan artikuleras i historiska texter. Exemplen är hämtade både från Sverige och andra delar av världen som till exempel Uganda, Japan och Argentina. Författarna har olika bakgrund och kombinerar olika vetenskapliga discipliner och angreppssätt.

Innehåll i TGV tema miljö

 • Från redaktionen: Genus och miljö – en fruktbar symbios
  Martin Hultman & Ann-Sofie Kall
 • Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar Olsson. Lästa i eko- och vithetskritisk belysning.
  Katarina Leppänen & Therese Svensson
 • Frispel: Den posthumanistiska odlingen. The Seed Box och satsningen på grön humaniora.
  Ann-Sofie Kall och Alma Persson
 • Kärnkraft, jordbävning, krig. Chim pom och den relationella estetiken som kärnkraftsmotstånd.
  Kajsa Widegren
 • Frispel: I kroppen finns berättelser. Om tackor och berättande materia.
  Johanna Linde
 • Den könade landsbygdens globala mening. Introduktion till Seema Arora-Johnsson.
  Per-Anders Svärd
 • Disharmoniska förbindelser. Diskurser om genus och gräsrotsaktivism i två skogssamhällen i Indien och Sverige.
  Seema Arora-Johnsson
 • ”Get dirty”. Introduktion till Myra J. Hird.
  Jenny Jarlsdotter Wikström
 • Att förstå avfall. För en ahuman epistemologi.
  Myra J. Hird
 • Om fluiditet, läckage och kvinnors kroppar.
  Jennie Olofsson
 • Den dubbla berättelsen. Om filmen Nosilatiaj. La belleza och relationen mellan avverkningen av Chacoskogen i Argentina, kolonialism och sexism.
  Leticia Gómez
 • Flytande kroppar. Saltsjön Katwe och dess arbetare.
  Birgitta Rydhagen
 • Recensioner
 • Sveriges genusforskarförbund: Dags att mobilisera!

Om TGV: Tidskrift för genusvetenskap är Nordens största peer reviewgranskade tidskrift för tvärvetenskaplig genusforskning. Tidskriften stöds av Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådet.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Relaterat material
Relaterade nyheter
visa fler nyheter ›
visa fler nyheter ›