Genusforskare nya ledamöter i VRs styrelse och ämnesråd

2015-12-10 15:10

Vetenskapsrådet har utsett nya ledamöter i styrelse och ämnesråd. Ny styrelsemedlem är genusforskaren Britta Lundgren, professor vid Umeå universitet. Även i kommittén för konstnärlig forskning har en genusvetare valts in, Hanna Hallgren, lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Britta Lundgren, Umeå universitet, valdes in som ny ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Hon är professor i etnologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper och verksam vid Umeå centrum för genusstudier. Hennes forskning har med genusperspektiv undersökt till exempel akademin, familj och sexualitet, känslor och relationer. Nyligen har hon publicerat flera artiklar utifrån ett forskningsprojekt om hur tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer har påverkats av fallen med svåra biverkningar efter vaccinationen mot svininfluensan 2009.

De forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2016-2018 utsågs på tisdagen den 8 december av elektorsförsamlingen.

I november utsåg Vetenskapsrådets styrelse även nya ledamöter i kommittén för konstnärlig forskning. Bland andra har Hanna Hallgren, Linnéuniversitetet valts in som ny ledamot. Hon forskar inom genusvetenskap och konstnärlig forskning, är poet och litteraturkritiker och disputerade 2008 med avhandlingen ”När lesbiska blev kvinnor”, om lesbisk feminism och aktivism under 1970- och 1980-talen i Sverige. Sedan 2013 arbetar hon som lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›