En sköterska kör en äldre i rullstol på en tur utomhus

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om 272 miljoner kronor inom sin öppna utlysning för 2016. Medlen går till projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Av 1205 ansökningar beviljades 96 medel.

Bland forskningsprojekten som beviljades medel fick Minna Salminen Karlsson vid Uppsala universitet 3,3 miljoner för sitt projekt “Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som verktyg för att åstadkomma jämställda löner i kommunala sektorn i Sverige”; Jenny Säve-Söderbergh vid Stockholms universitet 3,03 miljoner för “Kan vi minska lönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? En identifikation av kausala orsakssamband och interventioner”; samt Helen Peterson vid Göteborgs universitet 3,35 miljoner för “Översätta politik till praktik: Organisatoriska och diskursiva ramar för jämställdhetsintegrering i akademin”.

Av de forskare som beviljats projektbidrag är 57 procent kvinnor och 43 procent män. Kvinnor utgjorde 59 procent av de sökande.

Relaterat material
visa fler nyheter ›