Genusforskarförbundet startar nätverk för postdok-forskare

2011-05-03 15:22

Sveriges genusforskarförbund, SGF, startar upp ett nätverk för postdokforskare.

Bakgrunden är att situationen för forskare som nyligen disputerat förändras i rask takt, i Sverige liksom internationellt. Postdokanställningar byts mot korttidsanställningar eller biträdande lektorat och förändringar när det gäller tjänster är också att vänta som en följd av autonomiutredningen.
– Det saknas kontinuitet vilket gör det svårt att förutsäga hur karriärvägarna ser ut. När det gäller korttidsanställningar tenderar de också att innehålla mer undervisning och mindre tid till att meritera sig, säger genusforskaren Irina Schmitt, en av initiativtagarna.
Nätverkets syfte är att utgöra en plattform där genusforskare som befinner sig mellan disputation och tillsvidareanställning kan utbyta information och erfarenheter. En sådan plattform kan även öka möjligheten att driva de forskningspolitiska frågor som är särskilt viktiga under denna period i forskarkarriären, resonerar förbundet.
– Något som är centralt är att påverka villkoren när det gäller tjänster. För att kunna erbjuda en god utbildning till studenter behöver vi en bra utbildning på forskarnivå. Kontinuitet i forskarkarriären är viktig för både institutionerna och för de enskilda forskarna, säger Schmitt.
Nätverket kommer att ha sin första träff i juni, tillsammans med SGF:s doktorandnätverk, i anslutning till årsmötet för Sveriges genusforskarförbund. Vid samma tillfälle anordnar förbundet en hearing om autonomireformens betydelse för genusforskningen.

visa fler nyheter ›