Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder

2017-05-22 08:52

Times Higher Education, Storbritanniens ledande publikation för bevakning av villkoren för högre utbildning, uppmärksammar med en artikel på sin webbplats hur konservativa, populistiska och högerextremistiska politiker i Ungern, Polen, Tyskland och andra länder har gjort genusforskningen till sin måltavla.

Forskningsfältet, som utmanar idén att traditionella föreställningar om kvinnor och män är naturgivna, anklagas för att vara en liberal, pseudovetenskaplig ideologi som undergräver moderskapet och avskräcker kvinnor från att föda barn.

I Ungern hotar Viktor Orbáns regering med lagstiftning som kommer att begränsa möjligheterna för Central European University att verka som ett fritt lärosäte. Där finns landets första professur i genusvetenskap.

Andrea Petö. Foto: Central European University

– Det finns politiska krafter som utnyttjar könsföreställningar för att mobilisera hat, säger Andrea Petö, innehavare av professuren, till Times Higher Education. Somliga menar att själva idén om genus är “en kraft som förstör nationen”.

I artikeln skriver Times Higher Education också om Polen, där ministern för forskning och högre utbildning har sagt att en del genusvetenskapliga forskningstidskrifter, liksom andra som är inriktade på homo/lesbiska/bi/trans- och queerstudier, bör berövas sin officiella status.

Inför höstens val i Tyskland hävdar högerpopulisterna Alternativ för Tyskland, AfD, att genusvetenskap inte är en seriös akademisk disciplin och att den hotar att omstörta den “naturliga” binariteten mellan kvinnor och män. I deras valmanifest finns kravet att avskaffa allt statligt stöd till professurer och forskning på genusfältet.

European University i St Petersburg, Ryssland, riskerar att mista sin licens. Lärosätets genusstudier har i ryska parlamentet kallats för “avskyvärda” och “fake studies”. I USA har hoten riktats från alternativhögern. Milo Yiannopolous, tidigare anställd av det till Donald Trump närstående Breitbart News, har krävt att genusvetenskap som ämne läggs ned vid alla offentligfinansierade universitet.

Skribent Jimmy Sand
Bild Demonstration i Ungern den 2 april 2017 mot den nya lagstiftning som hotar Central European University. Foto: Syp / Wikimedia Commons
Källa Times Higher Education
visa fler nyheter ›