Nationalförsamlingen Assemblée nationale Palais Bourbon, Paris

Genusforskning i Frankrike växer trots motstånd

2018-06-04 09:42

Genusforskningen har fått en starkare ställning i Frankrike de senaste åren, men nu hotas ett av världens äldsta genusforskarnätverk av indraget stöd. – Det kom från ingenstans. Vi blev väldigt förvånade, säger nätverkets representant Jacqueline Laufer.

Global utblick: forskningens villkor
Det här är del 4 i en granskning av genusforskningens villkor internationellt.
Läs del 1 “Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter”

Läs del 2 “Ambivalent läge för ungersk genusforskning”
Läs del 3 “Stark debatt mot genus i Italien”

Beskedet att nätverket Mage (Marché du travail et genre) blir av med sitt statliga stöd har väckt protester bland Frankrikes genusforskare. En namninsamling mot beslutet har skrivits under av över 5 000 personer.

Jacqueline Laufer

Jacqueline Laufer

– Vi är pessimistiska och tror inte att beslutet kommer ändras, säger Jacqueline Laufer, som sitter i Mages verkställande utskott.

Mage är ett tvärvetenskapligt, internationellt nätverk som samlar forskare med fokus på arbetslivsfrågor. Nätverket bildades 1995 och är sedan 2011 ett internationellt, tvärvetenskapligt forskarnätverk som samlar 30 universitet eller forskningscenter i 13 olika länder. Mage arrangerar debatter kring aktuella frågor och ger sedan år 1999 ut forskningstidskriften Travail, genre et sociétés (Work, gender and Society).

– I och med att bidraget vi får är starkt begränsat ägnar vi mycket tid åt att försöka hitta medel från andra håll, säger Jacqueline Laufer.

Ett växande forskningsfält

När Mage bildades, år 1995, var de ensamma i sitt slag i Frankrike. Även ur ett internationellt perspektiv var nätverket banbrytande, men det skulle ta lång tid för genusforskningen att etableras i Frankrike.

– Före 2010 fanns inga genusvetenskapliga centrum och inga masterprogram. Institutionaliseringen började sent här, men det har hänt jättemycket på bara några år, säger Estelle Ferrarese, direktör på Institut du genre (Genusinstitutet).

De arbetar med att öka den franska genusforskningens synlighet och på hemsidan beskrivs genusforskningen som ett ”booming” forskningsfält. Numera finns det flera genusvetenskapliga masterutbildningar i Frankrike och engagerade studenter driver på och kräver genusperspektiv i sina utbildningar.

Fältet ses inte som helt legitimt”

Parallellt med genusforskningens institutionalisering i Frankrike har kritiken mot forskningsfältet tilltagit. Precis som i många andra europeiska länder pekas genusforskningen ut som ovetenskaplig eller som ett hot mot traditionella värderingar.

År 2012 och 2013 gick hundra tusentals fransmän ut på gatorna i protest mot könsneutrala äktenskapslagar och från demonstrationstågen hördes även slagord riktade mot genusforskningen. Ungefär samtidigt väckte ett program för jämställdhet i skolan, ABCD de l’égalité (ABCD för jämställdhet), kraftiga reaktioner. Genusforskningen har också angripits i böcker och på den kritiska webbsidan Observatoire de la théorie du genre.

– Det har varit mycket debatt där det görs karikatyrer av genusforskningen. Fältet ses fortfarande inte som helt legitimt, säger Jacqueline Laufer.

Genusforskning ses som ”ofranskt”

Vid vissa tillfällen har de de hånfulla angreppen på genusforskningen letat sig in i akademin, berättar Estelle Ferrarese. År 2014 bjöd till exempel en studentgrupp vid Strasbourgs universitet in en representant från ”Ett observatorium för ”genusteorin” till campus för att hålla tal.

Estelle Ferrarese

Estelle Ferrarese

– Han höll ett anförande om det han ser som ”genusideologin”. Vi protesterade, men universitetets ledning ville inte säga nej eftersom det var ett studentinitiativ, säger Estelle Ferrarese.

Hon berättar vidare att genusforskningen ibland avfärdas som ett ”ofranskt” forskningsfält, som en import från USA. Den bilden finns både inom och utanför akademin.

– Anti-genus-rörelsen använder ofta det engelska ordet ”gender”, istället för det franska ”genre”, för att förstärka den bilden, säger hon.

Dubbla signaler från regeringen

Just på grund av de hånfulla angreppen fyller nätverk som Mage en extra viktig funktion, tycker Jacqueline Laufer. Den franska regeringen har en uttalad vilja att prioritera jämställdhetsfrågor, till exempel genom satsningar som “Tour de France Equality”, med 300 jämställdhetsworkshops över landet. Mot bakgrund av detta blir det indragna ekonomiska stödet till Mage svårt att förstå, tycker hon.

– Vi har alltid fått medel, oavsett regering så vi ser det inte direkt som en politisk fråga. Vi tror snarare att beslutet beror på bristande information om vad Mage gör, säger hon.

Skribent Charlie Olofsson
Relaterat material
visa fler nyheter ›