Genusforskningens utmaningar i nya TGV

2015-11-19 14:39

Genusforskningens utmaningar är i fokus för ett nytt nummer av Tidsskrift för genusvetenskap. Numret behandlar en rad olika ämnen, som kritik mot normer, antirasism på nätet och jämställdhet i relation till bland annat kärleken.

Årets tredje nummer av Tidskrift för genusvetenskap, TGV, är ett öppet nummer. Det är nytt för i år att TGV har två temanummer och två öppna, varav detta är det andra öppna i ordningen. Med öppna nummer vill redaktionen spegla det breda fältet som genusforskningen är.

– En förhoppning är att fler ska inspireras att skicka in sina bidrag, snarare än att snäva av och dra gränser för vad som ”ska” inkluderas inom genusforskningen, säger Sofia Strid, fil dr. i genusvetenskap vid Örebro universitet och redaktör för numret tillsammans med Magnus Åberg, universitetslektor vid Karlstad universitet.

Numret inleds med Karin Hagren Idevalls undersökning av Instagramkontot ”Makthavarna”, som bland annat analyserar hur skribenters positioneringar och relationer skapas i ett antirasistiskt rum. Karl Berglund skriver om deckargenrens normer och hur könsordningens logiker upprätthålls i skönlitteraturen. Den ”nödvändiga jämställdheten” problematiseras i en artikel av Malin Rönnblom och Linda Sandberg.

Maria Hagberg på Länsstyrelsen argumenterar under vinjetten ”Frispel” för Sveriges behov av ett jämställdhetsdepartement. Hon gör det som kommentar till artiklar som publicerades i TGV:s tidigare temanummer om våld. I ett andra frispel med titeln Kära syster! balanserar Jesper Fundberg mellan det personliga och politiska när han skriver om jämställdhet och kärlek.

Sveriges genusforskarförbunds ordförande, Paulina de los Reyes, avslutar numret med att skriva om att utmana makten och de ofta bestående konsekvenserna individuella forskare tvingas hantera efter att de vågat göra det. Det handlar om näthat, våld och trakasserier på arenor utanför men även inom akademin.

– TGV vill spegla både bredd och djup inom feministisk forskning. Vår förhoppning med detta, liksom tidigare och framtida nummer av TGV, är att möjliggöra en publiceringsplattform, en röst, för den tvär- och mångvetenskapliga bredden som finns inom genusforskningsfältet, säger Magnus Åberg.

Innehåll i detta nummer

 • Från redaktionen: Genusforskningen utmaningar
  Sofia Strid och Magnus Åberg
 • I ett antirasistiskt rum. En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och feministisk plattform på Instagram
  Karin Hagren Idevall
 • Deckardrottningar kontra deckarkungar. Om könsbundna marknadsföringsstrategier i 2000-talets svenska deckargenre
  Karl Berglund
 • Den nödvändiga jämställdheten 
  Malin Rönnblom och Linda Sandberg
 • Frispel: Med våldet som kärnan i det ojämställda samhället
  Maria Hagberg
 • Frispel: Kära syster!
  Jesper Fundberg
 • Sveriges genusforskarförbund: Om akademiskt trolleri och andra arbetsmiljöproblem
  Paulina de los Reyes

Om TGV: Tidskrift för genusvetenskap är Nordens största peer reviewgranskade tidskrift för tvärvetenskaplig genusforskning. Tidskriften stöds av Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådet.

Skribent Emma Byström
visa fler nyheter ›