Genusperspektiv på företagsekonomi

2012-12-13 11:21

Har du funderat över varför det finns få kvinnor på chefspositioner? Om hur föreställningar kring kön påverkar arbetsorganisationen? I dag kan du ta del av den sextonde skriftserien Genusperspektiv på företagsekonomi.

Genusperspektivets inträde har tillfört ämnets utveckling ytterligare en dimension och i denna skrift ger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, en översikt av genusperspektiv inom företagsekonomin.

Skriften redogör för forskning som handlar om hur föreställningar om kvinnligt och manligt kan få genomslag i organiserandet av arbetsuppgifter, frågor kring kvinnors och mäns möjligheter till att göra karriär, varför det finns så få kvinnliga chefer, samt hur män respektive kvinnor bedriver företag. Författarna berättar också om genusperspektiv inom redovisning, finansiering, marknadsföring och entreprenörskap.

Det här är den sextonde titeln i serien om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Skriften ingår i Högskoleverkets skriftserie om genusperspektiv.

Högskoleverket upphör den 31 december och verksamheten flyttar till två nya myndigheter, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

visa fler nyheter ›