Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet undersökt socialpsykologiska förklaringar till varför pojkar och flickor väljer olika utbildningar i Sverige. 2500 slumpmässigt utvalda skolelever från hela Sverige har svarat på enkätfrågor när de har stått inför ett viktigt utbildningsval. Forskarna Una Tellhed, Martin Bäckström och Fredrik Björklund  har sedan följt eleverna för att se vad de valde för utbildning och kunnat räkna statistiskt på vad som bäst förklarar könsskillnader både i utbildningsintresse och utbildningsval i dagens Sverige.

Forskarna själva pekar på tre speciellt viktiga fynd.

Dels har unga kvinnor i Sverige  fortfarande könsstereotyp kompetensuppfattning (generellt sett). De tvivlar speciellt över sin tekniska förmåga och detta påverkar både intresse och val av tekniska utbildningar. Detta förklaras med att könsstereotyper fortfarande associerar kompetens med män vilket skapar stereotyphot för kvinnor. Läs mer om stereotyphot i artikeln “Competence and confusion: How stereotype threat can make you a bad judge of your competence”.

Dels tror ungdomar  (generellt sett) att de skulle trivas bättre socialt i utbildningar som domineras av personer av samma kön som de själva. Detta förklarar delvis könsskillnader i intresse för utbildningar. Forskarna menaratt de flesta fortfarande är ”homosociala” i vänskapsrelationer, det vill säga föredrar att umgås med personer av samma kön som sig själv.

Slutligen värderar unga kvinnor stereotypt kvinnliga mål, som att hjälpa andra, lite högre jämfört med unga män. Det förklarar också en del  av könsskillnaderna i utbildningsval enligt forskarena.

Det saknas könsskillnader i hur viktigt ungdomar tycker att status, lön, framgång är för dem själva. Dock, om de måste välja mellan att hjälpa andra eller få status och pengar i sin karriär så väljer 70% av pojkarna och 50% av flickorna status och pengar.

Relaterat material
visa fler nyheter ›