Färgglada ballonger mot en blå bakgrund

GEXcel firar 10 år

2017-09-13 08:31

Att bli ett nav för nordisk, europeisk och internationell tvärvetenskaplig genusforskning; att utveckla transnationell, intersektionell och transformativ genusforskning och att vara en mötesplats för olika generationer av genusforskare. Det är några av målen för GEXcel – International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, och fredag den 15 september firar GEXcel 10-årsjubileum! Medverkar i firandet gör bland annat Liisa Husu, Örebro universitet, Wera Grahn, Linköpings universitet, Ulf Mellström, Karlstads universitet, Nina Lykke, Linköpings universitet och gästforskare vid kollegiet.

Kollegiet är fortsättningen på Gendering EXcellence – GEXcel, ett excellenscenter vid Linköpings och Örebro universitet som ingick i Vetenskapsrådets satsning på genusforskning mellan 2007 och 2012. Sedan dess har samarbetet utökats med Karlstads universitet och verksamheten fått ny form i GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinay Gender Studies.

GEXcel utgörs av både seniora och juniora forskare anställda vid de tre universiteten, bedriver forskning inom ett tiotal områden och erbjuder ett antal positioner för internationella gästforskare. Förutom forskning arrangerar kollegiet bland annat konferenser inom sina forskningsområden, och ger ut publikationer på det internationella förlaget Routledge.

För mer information och anmälan till firandet, kontakta Björn Pernrud på bjorn.pernrud@liu.se.

För mer information om GEXcel, gå in på www.gexcel.org

visa fler nyheter ›