Bild på tjejer som spelar fotboll

Global utblick: Forskning om vardagsliv nyanserar bild av irakiska Kurdistan

2017-10-19 09:50

Modeshower, universitetsfester och häng på köpcenter och caféer. Det är en del av vardagslivet för medelklassen i irakiska Kurdistan, trots att landet omges av krig och våld. Vi behöver få höra alla historier för att få en mer nyanserad bild av vardagslivet i en region som påverkas av konflikter. Det menar Katrine Scott, doktorand vid institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet i Genus.se:s nya artikel i artikelserien om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Hösten 2012 höll doktoranden Katrine Scott en föreläsning om kvalitativa metoder på American University of Iraq, Sulaimani (AUIS) och presenterade sitt forskningsprojekt ”Everyday Student Lives” för en grupp studenter. Efter hennes presentation kom en student, “Nina”, fram till henne. Hon hade växt upp i Europa men bodde nu i Sulaymaniyya och studerade på AUIS.

– Hon ville genast delta i studien eftersom hon hade en stark vilja att visa för Europa att irakiska Kurdistan inte bara handlar om krig och lidande – en ensidig berättelse hon ofta mötte när hon pratade med folk som bodde i Europa. Hon ville berätta ”hur det egentligen är” för henne att vara medelklass och leva ett studentliv i Sulaymaniyya i irakiska Kurdistan, berättar Katrine Scott.

Katrine Scott skriver på sin doktorsavhandling med arbetstiteln ”We just wanna live – desires of normality in queer times of war. University students in urban Iraqi Kurdistan”.  Avhandlingen förväntas att bli klar hösten 2017. Hennes forskning fokuserar på en grupp universitetsstudenter från två universitet i Sulaymaniyya. Huvudteman är berättelser om medelklassambitioner i vardagslivet i tätorten, med köpcenter, bilturer i stan och önskan om en ”normal” framtid.

– En önskan om vanliga och fridfulla medelklassliv är central i studenternas berättelser, säger Katrine Scott.

Med begreppet normality-seekers (normalitetssökare) försöker Katrine Scott fånga hur önskan om medelklassnormalitet ska tolkas i relation till sitt sammanhang i en krigshärjad region, och hur den kan bli ett sätt för studenter att försöka vända sig bort från både historiska och aktuella vålds- och politik-konflikter genom att söka sig till idéer om ”vanliga”, fridfulla och ”moderna” medelklassliv.

– Dessa berättelser om universitetsstudenters önskan om medelklassnormalitet utmanar den rådande bilden av Irak och irakiska Kurdistan som bara ett krigsområde med antingen heroiska, kurdiska peshmerga-krigare eller våldsoffer. Idag är det ensidiga berättelser som dominerar bilden av regionen i media i västvärlden, säger Katrine Scott.

Story tailoring (anpassade berättelser) är ett annat begrepp som hon använder sig av i avhandlingen. Det används för att undersöka hur vissa krigsrelaterade berättelser om Irak och irakiska Kurdistan finns representerade i västerländsk media medan andra berättelser – berättelserna om det vanliga medelklassvardagslivet – ofta utelämnas. Hennes doktorsavhandling är ett sätt att ge utrymme för berättelser som sällan får komma fram någon annanstans.

– Det är också viktigt att försöka arbeta för avkolonisering av kunskapsproduktionen och att ifrågasätta de dominerande västcentrerade representationerna av de liv som levs i den globala södern och som inte lämnar plats för nyanser. Med min forskning vill jag bidra till en tradition inom den postkoloniala feministiska skolan som ifrågasätter grunderna för kunskapsproduktion, avslutar Katrine Scott.

Skribent Nazifa Alizada
Bild Chris De Bruyn, Flickr
Relaterat material
visa fler nyheter ›