Tågstation i Lagos, Nigeria
Tågstation i Lagos, Nigeria

Global utblick: Hijab synliggör politiska utmaningar i Nigeria

2018-02-06 14:38

Hijab är idag obligatorisk för kvinnor i Nigeria och enligt forskaren Hauwa Mahdi har den under årens gång både frigjort och tystat kvinnor. Hon menar att det är när politiken blandar sig i hur människor klär sig som kläder blir förtyckande, som till exempel tvång att bära hijab eller hijabförbud.

Fram till 1970-talet användes hijab i Nigeria enbart av kvinnor som besökte Mecka i Saudiarabien, som en religiös plikt. Övriga var mestadels barhuvade, med frisyrer som hade praktisk och kulturell innebörd, och visade till exempel om de var gifta eller inte. Idag är hijab obligatorisk för många muslimska kvinnor i Nigeria och den är tvingande i skoluniformer och i klädkoder på arbetsplatsen.

Hauwa MahdiHauwa Mahdi, genusforskare på institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet, var ung vuxen i Nigeria för några årtionden sedan.  Då var hijab inte en självklar del av kvinnors kläder.

– Vi nigerianska kvinnor var muslimer innan 1970-talet också, men beslöjade oss inte lika mycket som i dag, säger hon.

I sin forskning undersöker hon de förändringar som sedan 1970-talet hör till den ”tysta revolution” som gjorde hijab obligatorisk i Nigeria. Kvinnors kroppar och religionen har inte ändrats sedan 1970-talet, så därför är frågan varifrån förändringen kommer, menar Hauwa Mahdi och ger själv som svar:

– Det är uppfattningen om kvinnors kroppar och den dominerande patriarkala ideologin som har åstadkommit denna förändring.

Historisk omvandling

I mitten av 1970-talet började urbana medelklasskvinnor i Nigeria bära hijab som ett sätt att få tillträde till högre utbildning och offentlig sektor. Användandet av hijab spred sig till lantliga områden under 1980-talet och på 1990-talet blev den en officiell del av skoluniformen och i de flesta yrken inom offentlig sektor.

Hauwa Mahdi menar att det finns en nära koppling mellan det nigerianska offentliga utrymmet, kvinnors röster och kravet på en särskild slags klädsel.

– Uppsvinget för hijab i Nigeria reflekterar de maktkamper och de dominerande ideologier som var på frammarsch inom staten vid den tiden.

Under 1970-talet ökade delaktigheten för kvinnor i offentlig sektor och inom högre utbildning i Nigeria enormt. De politiska reformerna som genomfördes av Peoples Redemption Party (PRP) i Kano och i Kaduna öppnade upp möjligheten för fler kvinnor och flickor att gå i skola och få utbildning av hög kvalitet. Den ökande andelen utbildade kvinnor ledde till fler kvinnor på arbetsmarknaden, vilket gjorde konkurrensen om jobben tuffare för männen.

Att krav på hijab började ställas samtidigt som kvinnor tillträdde högre utbildning och offentlig sektor var ingen slump.

– Syftet med att påtvinga hijab var att tysta kvinnor. Det var ett instrument för att tysta ned kvinnor och hålla dem ifrån makten, politiken och beslutsfattande institutioner, säger Hauwa Mahdi.

Befrielse eller förtryck?

Hijab är i sig själv varken befriande eller förtryckande förrän den blandas in i politiska processer som tvingar den på kvinnor, menar Hauwi Mahdi.

– Den blir förtryckande när den påtvingas människor mot deras vilja.

Som Hauwa Mahdi ser det använde kvinnor i Nigeria den på 1970-talet som ett verktyg för egenmakt, för att få gehör för sina åsikter och för att kunna ta plats inom offentlig sektor.

– Även om syftet med att påtvinga hijab var att tysta och marginalisera kvinnor så fick kvinnor samtidigt möjlighet att verka och synlighet genom den inom offentlig sektor.

Samma förtryck pågår i Frankrike genom att staten förbjuder muslimer inom offentlig sektor att använda hijab.

– Trots att regeringar knappt är medvetna om det, kontrollerar och bestämmer de människors klädsel över hela världen, sammanfattar Hauwa Mahdi.

Skribent Nazifa Alizada
Bild Colourbox
Relaterat material
visa fler nyheter ›