Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern!

2017-09-28 08:57

Letar du efter eller vill annonsera om genusforskningskonferenser, feministiska författarsamtal eller möjligheten att publicera sig i genusvetenskapliga tidskrifter? Genom ett unikt nordiskt samarbete tillhandahåller Nationella sekretariatet för genusforskning webbportalen Genderkalendern för just detta.

Exempelvis kan du i Genderkalendern just nu hitta en nordisk konferens för jämställdhet i akademin som arrangeras i Oslo den 8-9 november av Norges Kommitté för könsbalans och mångfald i forskning (Kif): Creating a competitive edge through diversity. (Öppen för anmälan till och med den 10 oktober.)

Där finns också ett call for papers, alltså en uppmaning att skicka in en vetenskaplig artikel, till ett kommande nummer av tidskriften Labrys på temat nordisk feminism. Gästredaktörer för numret är Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, och Diana Mulinari, Lunds universitet. Under oktober månad välkomnar de abstracts kring frågeställningar som: kvinnors och feministers historiska organisering i Danmark, Finland, Island, Norge och/eller Sverige; mobiliseringen av särskilda grupper av kvinnor, som arbetarklasskvinnor, kvinnor på landsbygden, kvinnor i urfolk, migrantkvinnor; eller kampanjer för specifika rättigheter, som reproduktiva rättigheter, rätten till betalt arbete, lika lön, politisk representation.

Läs mer om konferensen och tidskriftsnumret på Genderkalendern!

Genderkalendern är, tillsammans med de två andra webbportalerna Genderfund (för finansiering) och Genderjob (för anställningar), produkten av ett samarbete mellan åtta nationella kunskapscentra i Norden med inriktning på genus och jämställdhet – exempelvis Kvinfo i Danmark, Kilden i Norge, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige. Webbportalerna administreras av det nordiska samarbetsorganet NIKK – Nordisk information för kunskap om kön.

Skribent Jimmy Sand
Relaterat material
visa fler nyheter ›