Diagnos av hjärta

Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt

2018-01-31 14:33

En nyligen publicerad studie visar att det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling. Studien är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och University of Leeds.

För kvinnor som fått en hjärtinfarkt är riskökningen att dö två gånger högre jämfört med män. Enligt forskarna kan den största orsaken vara ojämlik vård.

Professor Tomas Jernberg är ordförande för kvalitetsregistret Swedeheart och anställd på Danderyds sjukhus hjärtklinik som överläkare och kardiolog. Han initierade den här studien som genomfördes tillsammans med forskare från universitetet i Leeds, England.

– Vi har studerat 180 368 svenska män och kvinnor i kvalitetsregistret Swedeheart och resultaten är tydliga. Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger större hos kvinnor jämfört med män. Och även om det kan finnas andra förklaringar, tyder den här studien på att skillnaden kan bero på att kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling. Och det gäller hela Sverige.

Läs hela pressmeddelandet på Danderyds sjukhus webb

Skribent Inga-Bodil Ekselius/pressmeddelande Danderyds sjukhus
visa fler nyheter ›