Homofobi påverkar syn på våld i hemmet

2013-11-18 08:55

Ny undersökning från Linnéuniversitetet visar att stereotyper kring homosexuella män och kring kvinnor, både hetero- och homosexuella, påverkar synen på våld i hemmet.

– Om människor har negativ attityd mot kvinnor eller mot homosexuella tenderar de också att tycka att ”lättare” våld i hemmet är okej, berättar Mats Hammarstedt, professor och forskningsledare vid centret.

Forskarna har låtit över 1000 personer, där merparten var heterosexuella, läsa fiktiva scenarion som handlar om våld i äktenskapsrelationer. Förövarna och offren hade olika kön och sexuell läggning, och det fanns också skillnad på hur allvarlig misshandeln var.

Resultatet visar bland annat att våldet upplevdes som mer allvarligt i ett heterosexuellt förhållande där offret var kvinna och förövaren man. Skillnaden mellan synen på våld i homosexuella förhållanden och våld där en heterosexuell kvinna slog en heterosexuell man var mycket små. När det gällde lindrigt våld betraktades våld inom homosexuella förhållanden som allvarligare än då en kvinna slog en man i ett heterosexuellt förhållande.

– Sverige har bland de mest liberala och toleranta opinioner när det gäller homosexualitet i världen, säger Mats Hammarstedt. Det gör det extra intressant att här undersöka om det finns olika syn på våld i olika typer av relationer. I vår forskning har vi sett att såväl könsstereotyper som attityder mot homosexuella påverkar homosexuella situation på arbetsmarknaden. Samma strukturer tycks finnas då det gäller våld inom relationer, avslutar han.

Källa Nyheten är ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.
visa fler nyheter ›