Insynsråd ersätter sekretariatets styrelse

2010-04-19 13:40

I Nationella sekretariatet för genusforsknings nya organisation under Göteborgs universitet har sekretariatets styrelse ersatts med ett insynsråd. Rådet består av genusforskare från såväl olika områden inom fältet som olika lärosäten. Dess uppgift är bland annat att fungera vägledande och rådgivande för sekretariatet i strategiskt viktiga frågor.

Insynsråd för år 2010

Roger Klinth fil. dr., lektor, ordförande Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
Margareta Fahlgren professor, vice rektor, föreståndare Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
Lena Trojer professor, forskningsledare för enheten Teknovetenskapliga studier, Blekinge Tekniska högskola
Klara Regnö forskarstuderande, Genus, organisation och ledning, Kungliga Tekniska Högskolan
Lisbeth Larsson professor, vice dekan för forskning humanistisk fakultet, Göteborgs universitet
Robert Hamrén fil. dr., handläggare Arbetsorganisation och ledning, Vinnova
Magnus Åberg fil. dr. vik föreståndare Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
Tiina Rosenberg professor, ansvarig forskarutbildning Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet
Solveig Bergman fil. dr., direktör NIKK, Nordiskt Institut för Kunskap om Kön
Malin Rönnblom fil. dr., universitetslektor Umeå Centrum för genusstudier, ordförande Genusforskarförbundet
Minna Salminen-Karlsson fil. dr., docent Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ledamot i Vetenskapsrådets Expertgrupp för genus
Paulina de los Reyes professor Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet SU

Skribent Josefine Alvunger
visa fler nyheter ›