Intersektionalitet i nya TGV

2017-09-20 10:02

I dag skickas nya numret av Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till prenumeranterna. Idén till numrets tema gränser och korsningar väcktes i samband med den nationella genusforskarkonferensen G16. Artiklarna handlar bland annat om kön, klass, vithet och nation i relation till varandra och till vetenskap och vetenskapsproduktion, konstruktionen av ”invandrarkvinnan” i texter om SFI och i SFI:s undervisning, och hur ”sam-­ eller särundervisning” i skolämnet idrott och hälsa diskuteras.

Innehållsförteckning:

  • Från redaktionen: Intersektionella gränser, Lena Grip och Sofia Strid
  • Närvarande och frånvarande fäder. Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård, Anna Bredström och Sabine Gruber
  • Drottningens kropp och vetenskapens pris, Hillevi Ganetz
  • ”Invandrarkvinna”, ”svensk” och ”jämställd”. Om kategoriell komplexitet och (o)synliggörande i utbildning, politik och arbete, Marie Carlson
  • I dialog. Intersektionella läsningar av hemhörighet, migration och kunskapsproduktion, Anna Lundberg och Fataneh Farahani
  • Frispel: Undervisning i idrott och hälsa. Mellan traditionella könsnormer och religionsfrihet, Håkan Larsson
  • Recensioner
  • Hotet mot genusvetenskap. Hot mot genusforskare, Sveriges genusforskarförbund
Relaterat material
Relaterade artiklar
visa fler poster ›
visa fler nyheter ›