Jämfota 2002 till Arbetets museum i Norrköping

2002-12-10 16:47

Länsstyrelsen i Östergötland har delat ut årets jämställdhetspris Jämfota 2002 till Arbetets museum i Norrköping.

Arbetets museum får priset för att man har “ett mycket seriöst och genomarbetat jämställdhetsperspektiv som en röd tråd i all sin utställningsverksamhet”. Utifrån det faktum att mänskligheten består av två kön har museet lyckats sätta jämställdhetens glasögon på betraktaren, som därigenom fått en rikare och starkare upplevelse av sitt museibesök.

Museet har inte tvekat att inta ett förhållningssätt som ibland kan upplevas som “tjatigt” eller “påstridigt” – argument som annars kan förekomma i samband med jämställdhetsintegrering i offentliga sammanhang. “Resultatet är genomgående positivt och har med all säkerhet blivit en av de starkt bidragande orsakerna till att verksamheten på museet alltid känns befriande friskt, starkt ifrågasättande och ständigt uppfordrande”, skriver prisutdelaren i sin motivering.

Priset delades ut dagen innan utställningen – Kärlek, makt & systerskap, 30 år av kvinnokamp, som är ett samarbetsprojekt med bl.a Nationella sekretariatet för genusforskning – stängdes i slutet av november.

Utställning vandrar vidare från Arbetets museum

Den 1 februari är det vernissage på vandringsutställningen Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp på Göteborgs stadsmuseum. Utställningen har tidigare visats på Arbetets museum i Norrköping där den invigdes på Internationella kvinnodagen, 8 mars, i år.

Kärlek, makt och systerskap kommer att finnas i Göteborg hela våren för att sedan gå vidare till Kulturen i Lund där den invigs i augusti i samband med Gender and Power in the New Europe – 5th Feminist Research Conference som pågår mellan den 19 och 24 augusti.

Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, Arbetets museum, Göteborgs stadsmuseum, Stockholms stadsmuseum och Kulturen i Lund.

Den presenterar svensk kvinnorörelse från sekelskiftets rösträttsrörelse till dagens unga feminister. Några av de tema som finns med presenteras på utställningens webbplats som gjorts av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Utställningskatalogen (redaktör Lena Olson) med texter av bland andra Margareta Garpe, Louise Waldén, Mia Gerdin och Gittan Jönsson kan beställas från Göteborgs stadsmuseum.

visa fler nyheter ›