JämO utlyser uppsatstävling

2002-01-30 15:25

Studenter på B-nivå kan tävla i bästa uppsats om jämställdhet. Det är Jämställdhetsombudsmannen JämO som utlyser tävlingen. De två bästa B-uppsatserna belönas med 5000 kronor vardera.

I uppsatserna ska förhållanden i arbetslivet belysas i studier – särskilt vilka reella skillnader i villkor som finns mellan kvinnor och män. JämO är intresserad av att jämställdhetsplanernas betydelse för företagen utvärderas.

Uppsatserna ska skickas in till JämO senast 15 december 2002. Prisutdelningen sker i februari 2003. Mer information kan fås av utredare Irma Irlinger, tel 08-440 10 73.

visa fler nyheter ›