två personer föresläser med powerpoint, i förgrunden syns ryggarna på tre personer i publiken

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en endagsutbildning för handläggare på forskningsråden Formas, Forte och Vinnova.

-Det är viktigt att forskningsråden arbetar med jämställdhet dels för att beredningen ska gå till på ett rättssäkert sätt och dels för att offentliga medel inte ska användas för att förstärka ojämställdhet, säger Kajsa Widegren, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Begrepp som genus, intersektionalitet och jämställdhet diskuterades i relation till forskningsrådens uppdrag. Syftet var bland annat att problematisera den typ av jämställdhet som bara handlar om representation, och istället fokusera på jämställdhet som en process för att bryta de mönster som skapar ojämställda bedömningar. Kajsa Widegren tycker att det finns ett behov av att gå vidare, att faktiskt pröva att göra på andra sätt, att se över rutiner, värderingar och normer i dessa sammanhang.

-Jag blev glad över att gruppen generellt verkar vara så redo att arbeta för förändring och har så många bra idéer. Det märktes eftersom det kom många frågor under presentationerna som ledde vidare till bra diskussioner. Det tycker jag tyder på att den fasen där vi kartlägger och analyserar ojämställdhet i forskningsberedning har varit framgångsrik, säger Kajsa Widegren.

Under utbildningen deltog också Malin Malmström och Jeaneth Johansson från Luleå Tekniska Universitet, med en presentation om kön i bedömningssituationer där företagare är de sökande. Även John Tumpane, analytiker på Formas, deltog och presenterade Vetenskapsrådets observationsstudier, som handlar om bedömning för forskningsprojekt.

Skribent Maja Lundqvist
Relaterat material
visa fler nyheter ›