Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland

2017-09-06 11:10

Genom fallstudier undersöker forskare i historia och sociologi hur institutioner för jämställdhet har etablerats, utvecklats och förändrats i de nordiska länderna, de post-kommunistiska baltiska länderna och i Ryssland.

I fem kapitel analyserar författarna dels vilken betydelse en ökad internationalisering och europerisering av begreppet jämställdhet fått i regionerna, dels hur institutionalisering av jämställdhet utvecklats i en lokal kontext. Författarna Eva Blomberg, Yulia Gradskova, Ylva Waldemarson och Alina Žvinklienė har under lång tid bedrivit forskning om regionerna ur ett genusperspektiv.

Gender Equality on a Grand Tour. Politics and Institutions – the Nordic Council, Sweden, Lithuania and Russia är också den första studie att undersöka vilken roll Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet, två av de ledande transnationella aktörerna i Östersjöregionen, spelar för institutionalisering av jämställdhet i de olika områdena.

visa fler nyheter ›