Forskning om jämställdhetsarbete

2018-05-23 11:34

Vi hjälper dig att hålla koll på den senaste forskningen via databasen Gena. Här tipsar vi om nya avhandlingar som handlar om jämställdhetsarbete.

Gender mainstreaming as feminist politics: A critical analysis of the pursuit of gender equality in Swedish local government av Renée Andersson (2018) vid Örebro universitet. Forskningen undersöker olika jämställdhetsstrategier inom svenska kommuner och tar sig kritiskt an det som politiskt verktyg.
Länk till fulltext

Akademins [o]föränderliga genusmönster: en analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet av Eva Källhammer (2017) vid Luleå tekniska universitet. Avhandling i arbetsvetenskap som undersöker akademins genusmönster och hur en kan göra bestående och långsiktiga förändringar för jämställdheten.
Länk till fulltext

Genusmedveten utveckling av arbetsgivarvarumärket för hållbar kompetensförsörjning av Hans Lundkvist (2017) vid Luleå tekniska universitet. Även denna en avhandling i arbetsvetenskap som vill ”öka den vetenskapliga kunskapen om hur begreppet arbetsgivarvarumärke kan utvecklas ur ett genusperspektiv för att öka arbetsgivares förmåga att rekrytera och behålla kompetent personal oavsett kön.”
Länk till fulltext

Communicating, negotiating and stereotyping: the roles of context, situation and gender in small groupdecision-making av Per Löfstrand (2018) vid Mittuniversitet. Avhandling i ämnet psykologi som tar genus i beaktande när det gäller hur små grupper fungerar och tar beslut.
Länk till fulltext

Bild Linda Börjesson
Relaterat material
visa fler nyheter ›