Bild på framsidan av högskolan i Dalarna

JiHU träffar ledningsgrupper

2016-08-26 09:50

Hösten är här och vårt arbete med att stödja jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) sätter igång på allvar. Under hösten kommer vi besöka ledningsgrupper för alla 33 involverade lärosäten. Först ut var ledningsgruppen för Högskolan Dalarna, och en av de medverkande från sekretariatet var föreståndare Kerstin Alnebratt:

– Det känns jättekul och spännande att vi nu är i det skedet i uppdraget där vi får komma ut och träffa alla viktiga aktörer som ska driva arbetet med jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet. Utmaningarna är många men vi ser ett stort intresse och en vilja att tillsammans nå en jämställd akademi.

Under ledningsgruppträffarna kommer fokus ligga på att skapa en gemensam grundförståelse och att utifrån varje lärosätes specifika situation hjälpas åt att probleminventera och prioritera fokusområden.

Skribent Maja Lundqvist
Bild Ulf Palm
Relaterat material
visa fler nyheter ›