JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras erfarenheter och utmaningar utifrån ett nordiskt perspektiv, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter).

Hon är på väg till Tallinn, där Nordiska ministerrådet har ett kontor, för att hålla en presentation och en workshop om jämställdhetsintegrering för personalen på Nordens välfärdcenter. Förhoppningen för dagen är att Nordens välfärdcenter ska kunna få en del konkreta verktyg om hur de kan fortsätta sitt arbete med jämställdhet, samt ökad kunskap om kön, genus och normkritik.

-De vill ta del av våra erfarenheter utifrån JiM-arbetet, och vi tycker det är intressant att få tänka kring hur JiM-logiken går att applicera i ett nordiskt sammanhang, säger Deepati Forsberg.

Nordens välfärdscenter är ett redskap i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn.

Relaterat material
visa fler nyheter ›