Bild på en man som hjälper en kvinna att injicera hormoner med en spruta

Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning

2017-03-31 08:45

För ett år sedan fick ensamstående lagstadgad rätt till insemination i Sverige. Kärnfamiljen lever dock kvar vid prövningen av blivande föräldrar, anser forskare som genus.se har pratat med.

Ensamstående fick vänta länge på att få tillgång till assisterad befruktning i Sverige. I praktiken är det först nu, i början av 2017, som alla landsting har öppnat sina köer för singlar. Redan år 2011 kom en utredning som föreslog att ensamstående skulle få möjlighet till behandling, men förslaget förhalades i riksdagen.

Daniela Cutas

– Det har varit en långsam process, och för vissa kommer förändringen för sent, säger Daniela Cutas, som forskar i reproduktionsetik vid Umeå universitet.

Hon granskar argumenten kring vilka som godkänns som föräldrar, i en tid när tillgången till assisterad befruktning ökar. Kärnfamiljen finns fortfarande kvar som ett ideal vid prövningen av blivande föräldrar, menar hon.

 Vi har fått mer kunskap om vad som är viktigt för barn under uppväxten, och att föräldrarna lever i en romantisk kärleksrelation är inte nödvändigtvis avgörande

– Kompisar eller ett syskonpar som vill ha barn ihop godkänns inte, men varför inte egentligen? Vi har fått mer kunskap om vad som är viktigt för barn under uppväxten, och att föräldrarna lever i en romantisk kärleksrelation är inte nödvändigtvis avgörande, säger hon.

Barnets bästa – en omstridd fråga

Ju mer gruppen som får tillgång till assisterad befruktning breddas, desto svårare blir det att förstå varför vissa andra nekas, menar Daniela Cutas.

– Varför kan till exempel inte två singelkvinnor som är vänner få behandling tillsammans, när de ju nu har möjlighet att få det var och en för sig? För att prövningen av blivande föräldrar ska uppfattas som legitim måste den gå i linje med aktuell kunskap om barns behov, men det gör den inte fullt ut nu, säger hon.

Anna Singer

Även Anna Singer, professor i juridik vid Uppsala universitet, tycker att kravet på att blivande föräldrar ska ingå i en kärleksrelation är förlegat. Enligt statistik från SCB lever vart fjärde barn i Sverige med skilda föräldrar.

– Vi ser att många som skiljer sig klarar av att ta ett gemensamt föräldraansvar. Ur ett barnperspektiv skulle det vara bättre att pröva om de blivande föräldrarna har ett någorlunda välfungerande samarbete, för det är viktigt, säger hon.

Ur ett barnperspektiv skulle det vara bättre att pröva om de blivande föräldrarna har ett någorlunda välfungerande samarbete.

Mot den bakgrunden är det märkligt att det är socialt accepterat att få barn med någon man just har träffat, tycker Daniela Cutas.

– Ditt omdöme kanske ifrågasättas av vissa, men det ses inte som jättekonstigt. Om du däremot vill ha barn tillsammans med en nära vän, någon du har känt länge och har gemensamma värderingar med, då kommer många att reagera med magen och känna att nej, det är ingen bra idé, säger hon.

Och det där återspeglas i vem som får tillgång till assisterad befruktning, menar hon.

– Prövningen bygger på ett kluster av föreställningar om vad som är de bästa förhållandena för ett barn att växa upp under, säger hon.

”Fördel med fler än två föräldrar”

Anna Singer disputerade i början av 00-talet med avhandlingen Föräldraskap i rättslig belysning. Där diskuterade hon behovet av att kunna vara fler än två juridiska föräldrar.

– Det fanns till exempel fall där lesbiska par och gaypar hade skaffat barn och ville bli juridiska föräldrar tillsammans. Den här frågan var uppe till diskussion och det skrevs till och med någon motion i riksdagen, säger hon.

Nu upplever hon att diskussionen helt har tystnat.

– Det är synd, för det finns många fördelar med att vara flera föräldrar. Det innebär en trygghet, inte minst ut barnets perspektiv, säger hon.

Alternativ vill tvåsamheten

Inför lagändringen som gav ensamstående rätt till assisterad befruktning fanns en oro för att det skulle innebära en otrygghet för barn att bara ha en förälder.

– Tidigare trodde vi att ett barn behöver en mamma och en pappa. Sedan trodde vi att ett barn behöver två föräldrar. Med lite perspektiv kommer vi se att det går bra att växa upp med en engagerad förälder – eller två, eller varför inte tre, säger Daniela Cutas.

Hon tror att prövningen inför assisterad befruktning kommer fortsätta att förändras, så att fler olika typer av föräldrakonstellationer får tillgång till behandling.

– Det är den utvecklingen vi har sett de senaste åren, säger hon.

Skribent Charlie Olofsson
Assisterad befruktning
Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för metoder där befruktning sker delvis utanför kroppen. Det kan till exempel handla om insemination, där spermier hanteras utanför kroppen, och in vitro-fertilisering (IVF), där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen. Även hormonbehandling kan vara exempel på assisterad befruktning. Sedan den 1 april 2016 har ensamstående rätt till insemination.
Relaterat material
visa fler nyheter ›