Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

2016-12-15 12:25

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den organisationskommitté som ska genomföra bildandet av den nya jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska ligga i Göteborg.

Regeringen har beslutat om direktiv till den organisationskommitté som ska se till att den nya myndigheten ska kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2018. Det berättade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid dagens presskonferens tillsammans med Kerstin Alnebratt, som utsetts till kommittéordförande, samt Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Alla tre välkomnar placeringen av myndigheten i Göteborg, med den uppbyggda kompetens och erfarenhet som finns i regionen, inom såväl forskning som praktiskt förändringsarbete.

Ann-Sofie Hermansson, Åsa Regnér och Kerstin Alnebratt.

Ann-Sofie Hermansson, Åsa Regnér och Kerstin Alnebratt. Foto: Jimmy Sand

– En anledning till att den nya myndigheten placeras i Göteborg är att Nationella sekretariatet för genusforskning har till uppdrag att stödja statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering inom JiM. Genom det har Kerstin Alnebratt koll på vad som görs idag, vilka brister som finns i arbetet och vad en ny myndighet ska kunna göra tillsammans med andra myndigheter, sade Åsa Regnér.

– Förra regeringens satsningar på 2 miljarder satte igång en mängd bra aktiviteter, men vi ser inte bestående effekter av dessa och tidigare satsningar. Det konstaterade både jämställdhetsutredningen och Riksrevisionen. Uppdrag att stödja arbetet har varit utspridda på Länsstyrelserna, Göteborgs universitet och andra aktörer, för att det inte funnits någon jämställdhetsmyndighet. Vi ska nu sammanföra dessa uppdrag till en myndighet.

Expert på jämställdhetspolitik

Ministern presenterade Kerstin Alnebratt som är fil. dr i genusvetenskap, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, och själv har bedrivit forskning om styrningen av jämställdhetspolitiken. Som sådan har hon varit expert i jämställdhetsutredningen Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) och är expert hos EU:s jämställdhetsmyndighet Eige.

Det är inte första gången det varit på tal om att inrätta en jämställdhetsmyndighet. Det föreslog även den förra jämställdhetspolitiska utredningen, Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:65). Kerstin Alnebratt berättar att hon på den tiden var skeptisk till att en ny myndighet är det som behövs.

– Sedan dess har jag både forskat på området och ansvarat för stöd till jämställdhetsintegrering, och sammantaget har det gjort att jag ser en sammanhållen förvaltningsstruktur som en helt nödvändig förutsättning för ett långsiktigt, kunskapsförankrat och systematiskt arbete.

Jämställdhet – tillfälliga projekt?

Strategin om jämställdhetsintegrering har funnits sedan 1994, etablerad genom Bengt Westerbergs jämställdhetsproposition. Det innebär att jämställdhetsarbetet ska genomföras inom den ordinarie verksamheten. Trots det har jämställdhetspolitiken bedrivits genom tillfälliga projekt.

– Projektformen innebär att arbetet måste börja om på nytt, om och om igen. Det är ofta mycket bra projekt, men när projekttiden är slut och pengarna använda återgår verksamheten till det gamla vanliga. En myndighet är viktig för att se till att jämställdhetsarbetet lever kvar, sade Kerstin Alnebratt.

Regeringen meddelade sitt beslut om en jämställdhetsmyndighet genom budgetpropositionen för 2017 och genom en jämställdhetspolitisk skrivelse, Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10). Genom skrivelsen antogs också en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den utgår från det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kommer att vara centralt för den nya myndigheten.

– Jag hoppas att det ska finnas en nationell strategi för alla de jämställdhetspolitiska delmålen. Det skulle behövas för att ge en bra kunskapsgrund för regeringens politik, sade Kerstin Alnebratt.

Skribent Jimmy Sand
Bild Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›