Gender-Net Plus: Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA

Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finansiera transnationella forskningsprojekt riktat mot kön och genus i forskning inom olika samhällsutmaningar.

ERA-Net är ett samarbete mellan 16 forskningsfinansiärer från 13 olika länder, kopplat till EU:s forskningsprogram Horisont 2020. En av deltagarna i Gender-Net Plus är Vetenskapsrådet i Sverige.

Inom utpekade områden kommer utlysningen att inbjuda till samarbetsprojekt mellan forskare från minst tre av de länder som ingår i Gender-Net Plus. Projekten kan få finansiering i upp till tre år.

Uppdaterat: Utlysningen har nu öppnat. Upp till totalt 300.000 euro för bidragsperioden kan sökas för det svenska deltagandet i konsortiet. Skissansökan för konsortiet stänger den 1 mars 2018.

Besök VR.se för information om utlysningen och ansökningsförfarandet

visa fler nyheter ›