Könsskillnader i kroppsuppfattning

2006-09-26 10:14

En ny studie vid Göteborgs universitet visar att unga kvinnors och mäns kroppsideal skiljer sig från vad motsatta könet finner attraktivt. Tydligast är att kvinnor vill vara smalare än vad män tycker är snyggt.

Studien Könsskillnader i uppfattningar om kroppsideal baseras på enkätsvar från gymnasieungdomar och medicinarstudenter i åldrarna 18 till 24 år varav en grupp med ungdomar som har svenska eller nordiska föräldrar, och en grupp med iranska föräldrar för att även jämföra etniska skillnader i kroppsuppfattningar och ideal.

Unga män och kvinnor har i enkätsvar fått gradera sitt eget kroppsideal och vad de tycker är attraktivt hos motsatta könet utifrån bildserier med kvinno- och manskroppar. Kvinnornas bildserie om åtta bilder på kvinnokroppar går från smal till tjock, medan männens går från smal till muskulös. Anledningen till det är forskargruppens antagande att unga mäns ideal är att vara muskulösa, medan kvinnors är att vara smala, liksom att det är någonstans på dessa skalor som kvinnor och män anses attraktiva.

Den största skillnaden mellan den svenskfödda och den iranskfödda gruppen var att iranska kvinnor föredrog muskulösare män än vad de svenska kvinnorna valde. Skillnader i kroppsideal och vad som anses attraktivt var större mellan könen än mellan de två etniska grupperna. Det var dock lika tydligt i båda grupperna att kvinnor generellt valde en smalare egen kroppsform än vad männen ansåg attraktivt.

Studien vid Göteborgs universitet har genomförts av;

Mahin Ahkami, dietist, Institutionen för Hushållsvetenskap

Marianne Ekström, sociolog, Institutionen för Hushållsvetenskap

Anna Karin Lindroos, dietist, Institutionen för Invärtesmedicin

Jenny Ronnby, dietist, Institutionen för Invärtesmedicin

Lauren Lissner, epidemiolog, docent, Institutionen för Invärtesmedicin och Institutionen för Samhällsmedicin

Skribent Inga-Bodil Hermansson
visa fler nyheter ›